*

De tijd van ‘gratis geld’ is voorbij: rentelasten lopen op, ruimte voor reparatie koopkracht wordt kleiner

Ambtenaren waarschuwen minister Sigrid Kaag van Financiën voor de oplopende rentelasten op de staatsschuld. Na drie jaar van profijtelijk schulden maken, moet het kabinet weer wennen aan het aloude adagium ‘geld lenen kost geld’.

Politiek

meer ‘Politiek’