*

Pionier voor een hele generatie politieke jongeren met een migratieachtergrond

Voormalig GroenLinks-lijsttrekker Mohamed Rabbae (81) is vorige week overleden. Lid was hij allang niet meer, maar hij is niet weg te denken uit de partijgeschiedenis. Mohamed Rabbae zag de wereld veranderen waar hij bij stond. Hij gold als een rolmodel, was een zeer beminnelijk man, wars van polarisatie - zoals vrijwel de gehele Nederlandse politiek in die jaren.

Politiek

meer ‘Politiek’

advertentie