*

Tjeenk Willink kiest een ongebruikelijke route: eerst de inhoud. Politici moeten nog even geduld hebben

De vorming van een nieuw kabinet verloopt doorgaans volgens een vast stramien. Na de verkiezingen onderzoekt een verkenner wie er met wie wil regeren. Daarna onderhandelen de potentiële regeringspartners onder leiding van een informateur vele weken lang binnenskamers over een regeerakkoord. Een paar maanden later treedt een nieuw kabinet aan.

Politiek

meer ‘Politiek’

advertentie