'Preventie tegen zelfdoding is taak overheid' | Nederlands Dagblad

'Preventie tegen zelfdoding is taak overheid'

Een politieke gelegenheidscoalitie onder leiding van de ChristenUnie wil dat suïcidepreventie een overheidstaak wordt. Dat kan met landelijke campagnes en onderzoek, maar ook gemeenten moeten via de gezondheidsdiensten meer aandacht geven aan preventie tegen zelfdoding. Dit preventiebeleid moet in de wet worden vastgelegd.

Politiek

meer ‘Politiek’