*

CPB: verhoging van de koopkracht komt op het bordje van de volgende generaties

De verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen verhogen de koopkracht voor bijna iedereen in de komende kabinetsperiode, maar dit gaat ten koste van toekomstige generaties. Door structurele begrotingstekorten zal de staatsschuld door het voorgestelde beleid van alle partijen, met uitzondering van de SGP, na 2025 fors hoger liggen dan bij ongewijzigd beleid.

Politiek

meer ‘Politiek’