15 mei 2023 om 03:43
Partnercontent

Dit artikel is geschreven door een van onze partners. Daarmee valt het buiten de verantwoordelijkheid van de ND-redactie.

Partnercontent
Red een Kind

Kinderen helpen door ouders een zetje in de rug te geven

Een gemeenschap sterk maken, zodat mensen zelf hun leven weer vorm kunnen geven. Stichting Red een Kind richt zich niet alléén op kinderen, maar helpt ouders en gemeenschappen om voor kinderen zorg te dragen.

In het noordwesten van Oeganda heerst armoede. Het gebied is meer achtergebleven en vanuit de overheid werd weinig geïnvesteerd. Zo ontstond armoede en later depressiviteit. Er was geen uitzicht, geen vooruitgang. Moedeloosheid volgde. Veel van wat inwoners ondernamen, slaagde niet.’ Liesbeth Speelman, adviseur van Red een Kind vertelt: ‘We noemen dat ook wel een samenleving met een depressie.’

‘Zo’n sfeer heeft invloed op het kind’, legt Speelman uit. ‘We zien dat zij door de toenemende spanningen sneller het slachtoffer worden van mishandeling en misbruik. Ook school wordt minder belangrijk: uitzicht op een goede toekomst is er niet.’. ‘Een kind is onderdeel van een omgeving, een gemeenschap. Help je die niet, dan kom je ook niet ver met de toekomst van kinderen.’

Samen met de lokale partners zoekt Red een Kind naar gebieden waar kinderen in zwaar weer zitten. ‘De lokale hulporganisatie legt contact met de leiders in een gemeenschap. Die overleggen weer met elkaar waar de gemeenschap behoefte aan heeft.’ vertelt Speelman.
De missie van Red een Kind is het creëren van een nieuwe toekomst aan kinderen en hun gemeenschap in armoede. ‘Dat doen we door kwetsbare gemeenschappen te versterken, zodat zij hun leefomstandigheden en kansen zélf duurzaam kunnen verbeteren.’ legt Speelman uit. ‘Onderwijs zien we als een van de sleutels om uit de vicieuze cirkel van armoede te komen. Daarom vinden we het zo belangrijk dat kinderen gestimuleerd worden om naar school te gaan.’


De ouders van Robina zitten in een zelfhulpgroep en bouwen hun leven op 


Rol van mannen 
Hoewel de gemeenschap alle vragen op tafel mag leggen, kunnen die niet altijd ingewilligd worden, licht de adviseur toe. ‘Wij leggen bijvoorbeeld geen weg aan, alhoewel we de gemeenschap wel advies kunnen geven om daarover te lobbyen. Maar ons doel en expertise is direct in het belang van het kind.’
De lokale partner start met groepsgesprekken waarbij deelnemers nadenken over verschillende onderwerpen. Denk aan de rol van mannen in de opvoeding, voeding, gezondheidszorg en bescherming van kinderen. Daarin neemt de lokale partner de begeleiding op zich, vertelt Speelman. ‘De groep wordt begeleid door sociaal werkers van de lokale hulporganisatie. Het is dus niet zo dat wij, witneuzen, even gaan vertellen hoe het moet.’ Er is veel ruimte voor discussie waardoor de lokale bewoners elkaar opscherpen.

Met de verandering van strategie bleek dat de resultaten positief uitvallen, zegt Speelman. ‘We krijgen vaak terug: ‘It brings harmony in the house’ (het brengt harmonie in huis, red).De gesprekken over omgang tussen man en vrouw en tussen ouders en kinderen hebben tot gevolg dat er minder geweld plaatsvindt. Ook worden kinderen gestimuleerd om naar school te gaan.’


Liliane en Fabrice kunnen naar school! 

Gezamenlijke spaarpot 
Een mooi initiatief binnen de groepen is het opzetten van een gezamenlijke spaarpot. In de gesprekken leren deelnemers wat sparen is en hoe ze dit kunnen doen. Leden leggen vervolgens maandelijks geld apart. Dit is inmiddels uitgegroeid tot een behoorlijk bedrag. Uit deze gezamenlijke pot kunnen mensen geld lenen, bijvoorbeeld voor de aankoop van zaden om zo te starten met een moestuin. Sommige ouders lenen geld zodat ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan. Het geeft de inwoners een trots gevoel. En vertrouwen dat ze iets aan hun situatie kunnen doen. Er is minder uitzichtloosheid en daarmee wordt een samenleving als het ware uit een depressie gehaald.’

Dat is uiteindelijk ook ons doel: mensen een zetje geven zodat ze daarna zelf hun omstandigheden kunnen verbeteren. Dat geeft veel perspectief voor de lange termijn dan ze alleen ondersteunen door middel van bijvoorbeeld het uitdelen van voedsel.
Na een aantal jaar keren we terug naar de gebieden waar we eerder trainingen gaven. Je ziet dat de projecten echt impact hebben gehad, ook jaren na het vertrek van Red een Kind is een gemeenschap nog in staat om hun leven vorm te blijven geven.

Mede dankzij duizenden mensen uit Nederland die het werk van Red een Kind steunen maken we impact voor kinderen in armoede. Wilt u ook het verschil maken? Word sponsor en steun een kind in armoede! Lees hier alles over kindsponsoring.

https://www.redeenkind.nl/

Afbeelding

Coöperatief investeren met oog voor de toekomst

Investeringsfonds Tech Food en Health Holland (TFH) is 2023 goed begonnen. CEO Nick Jacobs verwacht dat het een impactvol kwartaal en jaar wordt met veelbelovende investeringen en stabiele investeerdersprofielen.

Afbeelding

Een uitvaartonderneming leiden met Christelijke toewijding. Bij Hess doen ze dat al sinds 1912

Christelijke toewijding in uitvaarten is meer dan een slogan. Het is een beleving die Hess uitvaartzorg zelf wil bieden. ‘Omdat wij denken dat je een uitvaart niet kunt vormgeven wanneer het je hart niet heeft.’

Afbeelding

‘WIJ MAKEN BEWUSTE KEUZES, PASSEND BIJ GOED RENTMEESTERSCHAP’

Geld. Al snel kan het ongemakkelijk voelen om erover te praten. Ook al is het verdiend of gegund. Het team van FlexxInvestments voelt dat haarfijn aan.

Afbeelding

‘De NPV probeert het maatschappelijk debat bij te sturen vanuit Bijbels perspectief’

De informatieavonden bezoeken ze graag, maar ook de bijdrage van de NPV aan het publieke debat vinden ze erg waardevol. ‘Het is goed om vanuit Bijbels perspectief te strijden voor de zorg voor het leven’

Afbeelding

God bracht Janneke (50) en Pim (52) via SamenChristen bij elkaar

‘Hoe het gevoel van verdriet en gebrokenheid plaats maakt voor verwondering’ . Janneke en Pim hebben allebei een scheiding doorgemaakt. Naast schaamte tegenover God, was er het gevoel van verdriet en gebrokenheid.

Afbeelding

Op eigen benen

Zondag is het Palmpasen: de slotzondag van de veertigdagentijd en de openingsdag naar de Stille Week. Veel mensen wijden deze periode aan inkeer en nadenken..

Afbeelding

Ontwikkelingshulp is nooit vergeefs, dankzij Pasen

De christenen in de vroege kerk lazen tijdens het paasfeest altijd uit Genesis 1.Wat er met de opstanding van Jezus gebeurde, zo beseften zij, had alles te maken met wat er bij de schepping was gebeurd.

Afbeelding

‘Wij willen geen hulp, maar kansen’

Het beeld is klassiek. Iemand heeft honger. Wat doe je dan? Geef je een vis? Of een hengel? Noodhulp is soms nodig, maarduurzame hulp zet veel meer zoden aan de dijk.

Afbeelding

Komt jouw slaapkamer door de keuring?

Voor je gezondheid is het belangrijk om je bed zo nu en dan onder de loep te nemen en te controleren of alle onderdelen nog in goede staat zijn. Maar hoe weet je of bijvoorbeeld het matras aan vervanging toe is?