15 maart 2023 om 09:55
Partnercontent

Dit artikel is geschreven door een van onze partners. Daarmee valt het buiten de verantwoordelijkheid van de ND-redactie.

Partnercontent
Stichting Ontmoeting

Aantal daklozen stijgt. Stichting Ontmoeting biedt hulp en een thuis

In Nederland zijn er op dit moment zo’n 35 000 daklozen. Vorig jaar signaleerde het veldwerkteam van Stichting Ontmoeting al recordaantallen aan buitenslapers in Rotterdam. ‘Er was een maand waarin we 200 mensen op straat aantroffen,’ vertelt veldwerker Ineke Bergsma.

Je zou het niet verwachten in een rijk land als Nederland: vorig jaar signaleerde het veldwerkteam van Stichting Ontmoeting al recordaantallen aan buitenslapers in Rotterdam. ‘Er was een maand waarin we 200 mensen op straat aantroffen,’ vertelt veldwerker Ineke Bergsma. ‘Ons team gaat elke dag op zoek naar buitenslapers en we merken dat de problematiek steeds heftiger wordt.’ 

dakloosheid in Nederland 

In Nederland zijn er op dit moment zo’n 35 000 daklozen. Dit heeft uiteenlopende oorzaken, en vaak is er een opeenstapeling van problemen te zien. Een afstand tot de arbeidsmarkt, een scheiding, schulden of psychische problemen brengen mensen in de knel. Vaak ontbreekt er een sociaal vangnet en staat iemand er opeens helemaal alleen voor. Het gaat van kwaad tot erger en mensen raken langzaam alles kwijt. Zelfs hun huis.


 Veldwerker Ineke in overleg met een dakloze

veiligheid 

‘We zien ook dat de problematiek op straat heftiger wordt’, zegt Bergsma. ‘We treffen meer buitenslapers aan met een GGZ-achtergrond en een forensische achtergrond. Er is daarom bij Ontmoeting meer aandacht voor veiligheid binnen het team veldwerk, en op onze inloop. We werken sinds kort in een integraal team met andere specialismen, zoals een straatpsychiater en een straatdokter. We zijn heel blij met deze ontwikkeling.’

ontmoeting biedt een thuis 

Tijdens het veldwerk stappen we actief op buitenslapers af. Waar mogelijk begeleiden we mensen naar eigen woonruimte, of naar woonruimte bij ons op de locatie. Ook proberen we mensen aan (betaald) werk te helpen en om praktische ondersteuning te bieden waar mogelijk.

Stichting Ontmoeting biedt woonruimte op onze thuishavens door heel Nederland. De hulpverlening van onze social workers is daar heel dichtbij. Elke dag zien we hoeveel zo’n thuis met mensen doet: het is een plaats waar je tot rust komt en verder kunt werken aan herstel op allerlei levensgebieden.

een HOME voor EU-migranten

Binnen team veldwerk is er ook een team dat zich specifiek op EU-migranten richt. De problematiek rondom EU-migranten stijgt namelijk fors, en er zijn weinig opvangmogelijkheden.

Veldwerker Ineke vertelt: ‘Vanuit de overheid zijn er weinig regelingen voor EU-burgers. In veel gevallen zijn mensen niet welkom bij de nachtopvang. Sinds dit jaar hebben we wat meer speling gekregen en mogen we deze mensen een week opvang bieden om terug te keren naar het land van herkomst, of om nieuwe huisvesting te regelen. We begeleiden mensen waar mogelijk naar nieuw werk en nieuwe huisvesting door contacten met uitzendbureaus.’

Laatst was Ineke op bezoek bij één van haar cliënten die na jaren op straat eindelijk huisvesting vond. ‘Hij had zijn kleine ruimte heel huiselijk ingericht en zei dat hij alleen nog op zoek was naar letters met ‘HOME’ erop. Dat ontroerde me. Eindelijk had ook hij echt een eigen thuis.’

kleine stappen, grote impact

Als Stichting Ontmoeting vinden we het belangrijk om vanuit relaties te werken en echt met onze cliënten op te lopen. Vanuit een vertrouwde basis samenwerken aan meer structuur, positiviteit, dagbesteding, werkgelegenheid, en meer. We richten ons op dak- en thuisloze mensen, maar ook op diegene die dat dreigen kwijt te raken, doordat zij zijn vastgelopen op meerdere levensgebieden.

Onze begeleiding is divers en toegespitst op de persoon. Vaak zijn er veel praktische zaken die we samen met iemand uitzoeken: hoe vraag je een DigiD aan, wat moeten we regelen om in aanmerking te komen voor leefgeld, en nog veel meer van dat soort zaken. Kleine stappen maken een groot verschil. We helpen om de administratie op orde te brengen of juist om nieuwe contacten te maken. De inzet van onze vele vrijwilligers is hierbij onmisbaar.


 Veldwerker Ineke ontfermt zich over een dakloze

thuis op de inloop 

Naast het werk op straat biedt Stichting Ontmoeting ook een thuis op de inloop. Veel van onze cliënten zijn de verbinding met de wereld om hen heen kwijtgeraakt. Voor hen is de inloop een plek waar zij laagdrempelig contact kunnen maken. Ook bieden we hier diverse voorzieningen. Het geven van het thuisgevoel staat voorop.

Op de inloop zijn mensen -buitenslaper of niet - welkom voor laagdrempelig contact, een kopje koffie of wat te eten. Er worden diverse activiteiten georganiseerd waar bezoekers aan mee kunnen doen. Deze contactmomenten bieden mensen gezelligheid en perspectief. Vaak zijn het ook ingangen waarbij we mensen verder kunnen helpen richting professionele (ambulante) begeleiding wanneer dit nodig is.

Gastvrouw Natascha, van onze inloop in Haarlem vertelt: ‘Het is mijn grootste doel dat elke bezoeker gezien wordt. Ik knoop gesprekken aan met bezoekers en ik luister naar hun verhaal. Het is bijzonder wat aandacht en een goede kop koffie met iemand kan doen. Door het contact laagdrempelig te houden, ontstaan er soms mooie ingangen. Als het nodig is kunnen we bezoekers verder helpen, bijvoorbeeld door hen werktrajectbegeleiding, een cursus, taalles of ambulante begeleiding aan te bieden.’

thuis bij God 

Ontmoeting werkt vanuit het besef dat ieder mens boven alles een Thuis bij God nodig heeft. Op een laagdrempelige manier brengen we onze cliënten -wanneer zij hiervoor openstaan – in aanraking met het Christelijke geloof. Bijvoorbeeld door hen uit te nodigen voor Bijbelstudies die onze pastoraal medewerkers verzorgen.

Pastoraal medewerker Bastiaan: ‘We hopen dat cliënten iets voelen van de plaats die er is bij God. Veel van onze cliënten worstelen met zingevingsvragen. Daar bieden we alle ruimte voor. We lezen samen de Bijbel en kijken hoe de Bijbel volstaat met mensen die ook grote vragen hadden. We zien dat de Bijbel voor sommige cliënten echt een baken van troost en hoop wordt. Ze weten: Ik doe ertoe. Ondanks mijn fouten is er plek voor mij bij God.’

help mee!  
Je naaste in nood. Je naaste die zich verlaten en ontheemd voelt. Die naaste is soms dichterbij dan je denkt. Help je mee om samen het verschil te maken in het leven van kwetsbare mensen in Nederland? Jouw gebed, steun, gift of actie is van harte welkom! Kijk op www.ontmoeting.nl voor meer informatie.

Afbeelding

Coöperatief investeren met oog voor de toekomst

Investeringsfonds Tech Food en Health Holland (TFH) is 2023 goed begonnen. CEO Nick Jacobs verwacht dat het een impactvol kwartaal en jaar wordt met veelbelovende investeringen en stabiele investeerdersprofielen.

Afbeelding

Een uitvaartonderneming leiden met Christelijke toewijding. Bij Hess doen ze dat al sinds 1912

Christelijke toewijding in uitvaarten is meer dan een slogan. Het is een beleving die Hess uitvaartzorg zelf wil bieden. ‘Omdat wij denken dat je een uitvaart niet kunt vormgeven wanneer het je hart niet heeft.’

Afbeelding

‘WIJ MAKEN BEWUSTE KEUZES, PASSEND BIJ GOED RENTMEESTERSCHAP’

Geld. Al snel kan het ongemakkelijk voelen om erover te praten. Ook al is het verdiend of gegund. Het team van FlexxInvestments voelt dat haarfijn aan.

Afbeelding

‘De NPV probeert het maatschappelijk debat bij te sturen vanuit Bijbels perspectief’

De informatieavonden bezoeken ze graag, maar ook de bijdrage van de NPV aan het publieke debat vinden ze erg waardevol. ‘Het is goed om vanuit Bijbels perspectief te strijden voor de zorg voor het leven’

Afbeelding

God bracht Janneke (50) en Pim (52) via SamenChristen bij elkaar

‘Hoe het gevoel van verdriet en gebrokenheid plaats maakt voor verwondering’ . Janneke en Pim hebben allebei een scheiding doorgemaakt. Naast schaamte tegenover God, was er het gevoel van verdriet en gebrokenheid.

Afbeelding

Op eigen benen

Zondag is het Palmpasen: de slotzondag van de veertigdagentijd en de openingsdag naar de Stille Week. Veel mensen wijden deze periode aan inkeer en nadenken..

Afbeelding

Ontwikkelingshulp is nooit vergeefs, dankzij Pasen

De christenen in de vroege kerk lazen tijdens het paasfeest altijd uit Genesis 1.Wat er met de opstanding van Jezus gebeurde, zo beseften zij, had alles te maken met wat er bij de schepping was gebeurd.

Afbeelding

‘Wij willen geen hulp, maar kansen’

Het beeld is klassiek. Iemand heeft honger. Wat doe je dan? Geef je een vis? Of een hengel? Noodhulp is soms nodig, maarduurzame hulp zet veel meer zoden aan de dijk.

Afbeelding

Komt jouw slaapkamer door de keuring?

Voor je gezondheid is het belangrijk om je bed zo nu en dan onder de loep te nemen en te controleren of alle onderdelen nog in goede staat zijn. Maar hoe weet je of bijvoorbeeld het matras aan vervanging toe is?