13 maart 2023 om 08:00
Partnercontent

Dit artikel is geschreven door een van onze partners. Daarmee valt het buiten de verantwoordelijkheid van de ND-redactie.

Partnercontent
TFH Holland Group

Coöperatief investeren met oog voor de toekomst

Investeringsfonds Tech Food en Health Holland (TFH) is 2023 goed begonnen. CEO Nick Jacobs verwacht dat het een impactvol kwartaal en jaar wordt met veelbelovende investeringen en stabiele investeerdersprofielen. En ondanks dat het TFH Holland Hybrid Fund met een ‘soft close’ is gesloten is er nog voldoende ruimte voor investeerders om in te stappen vanaf EUR 100.000 en deel te nemen.

Jacobs: ‘Recente investeringen in bijvoorbeeld Milvum en JP Bullhound zijn voorbeelden van partijen waarmee we best ver gevorderd zijn in de investeringsfase, maar waar nog wel ruimte is voor andere beleggers. Daarbij mogen we oprecht tevreden zijn over de fondsemissie voor deze bedrijven.’


THF Holland: voor investeerders die mee willen ondernemen 

Dat TFH Holland profijt heeft van het feit dat ze als coöperatie het DNA hebben om succesvolle samenwerkingen aan te gaan wordt steeds duidelijker. Er is een breed aanbod aan investeringsmogelijkheden, maar sommige springen er echt uit. Momenteel kijkt Jacobs met zijn team bijvoorbeeld naar een IT-bedrijf dat een online applicatie ontwikkelt voor zorgondernemers. De app pakt mentale problematieken van kinderen en jongvolwassen preventief aan.

samen impact maken

De coöperatieve gedachte dat je met gelijkgestemden (met identiek geloof in de investering) investeringen doet met een hoge mate van zekerheid en die impact hebben op het leven van alledag, in dit geval in de jeugdzorg, zijn voor TFH Holland niet meer weg te denken. 

Preventie stimuleren vanuit IT & technologie om het leven te veraangenamen is niet nieuw. Maar preventief handelen om het risico van mentale problemen te reduceren is nog niet ingeburgerd, maar wel steeds noodzakelijker, stelt TFH. 

Jacobs: ‘Anno 2023 is dit voor ons geen trend. We zien steeds vaker dat het een voorwaarde is van beleggers in het MKB dat een investering -zoals een IT applicatie- naast een gunstig rendement ook maatschappelijk waarde heeft.’

learnings delen

Investeerders hebben naast de wens kapitaal te genereren ook steeds vaker interesse hun kennis en ervaring te delen met (jonge) ondernemers, blijkt uit de ervaring van TFH Holland. Beleggers willen naast funding ook hun ervaring aanbieden aan start-ups en scale-ups. De aandacht voor de menselijke kant van investeren en ondernemen wint steeds meer terrein. In de massamedia is een formule als ‘Dragons Den’ bijvoorbeeld niet meer weg te denken.

over TFH Holland

TFH Holland is een onafhankelijke en gespecialiseerde onderneming die particuliere beleggers de mogelijkheid biedt te investeren in stabiele winstgevende MKB-ondernemingen, gericht op het behalen van een direct uitkeerbaar rendement en een uitmuntende risico-rendementsverhouding. De onderscheidende proposities van TFH Holland kenmerken zich door investeerders rechtstreeks te laten participeren, waardoor zij voor 90% meedelen in de winst.

Meer weten? Neem contact op met relatiebeheer@tfh-holland.nl of ga naar tfh-holland.nl 

Afbeelding

Coöperatief investeren met oog voor de toekomst

Investeringsfonds Tech Food en Health Holland (TFH) is 2023 goed begonnen. CEO Nick Jacobs verwacht dat het een impactvol kwartaal en jaar wordt met veelbelovende investeringen en stabiele investeerdersprofielen.

Afbeelding

Een uitvaartonderneming leiden met Christelijke toewijding. Bij Hess doen ze dat al sinds 1912

Christelijke toewijding in uitvaarten is meer dan een slogan. Het is een beleving die Hess uitvaartzorg zelf wil bieden. ‘Omdat wij denken dat je een uitvaart niet kunt vormgeven wanneer het je hart niet heeft.’

Afbeelding

‘WIJ MAKEN BEWUSTE KEUZES, PASSEND BIJ GOED RENTMEESTERSCHAP’

Geld. Al snel kan het ongemakkelijk voelen om erover te praten. Ook al is het verdiend of gegund. Het team van FlexxInvestments voelt dat haarfijn aan.

Afbeelding

‘De NPV probeert het maatschappelijk debat bij te sturen vanuit Bijbels perspectief’

De informatieavonden bezoeken ze graag, maar ook de bijdrage van de NPV aan het publieke debat vinden ze erg waardevol. ‘Het is goed om vanuit Bijbels perspectief te strijden voor de zorg voor het leven’

Afbeelding

God bracht Janneke (50) en Pim (52) via SamenChristen bij elkaar

‘Hoe het gevoel van verdriet en gebrokenheid plaats maakt voor verwondering’ . Janneke en Pim hebben allebei een scheiding doorgemaakt. Naast schaamte tegenover God, was er het gevoel van verdriet en gebrokenheid.

Afbeelding

Op eigen benen

Zondag is het Palmpasen: de slotzondag van de veertigdagentijd en de openingsdag naar de Stille Week. Veel mensen wijden deze periode aan inkeer en nadenken..

Afbeelding

Ontwikkelingshulp is nooit vergeefs, dankzij Pasen

De christenen in de vroege kerk lazen tijdens het paasfeest altijd uit Genesis 1.Wat er met de opstanding van Jezus gebeurde, zo beseften zij, had alles te maken met wat er bij de schepping was gebeurd.

Afbeelding

‘Wij willen geen hulp, maar kansen’

Het beeld is klassiek. Iemand heeft honger. Wat doe je dan? Geef je een vis? Of een hengel? Noodhulp is soms nodig, maarduurzame hulp zet veel meer zoden aan de dijk.

Afbeelding

Komt jouw slaapkamer door de keuring?

Voor je gezondheid is het belangrijk om je bed zo nu en dan onder de loep te nemen en te controleren of alle onderdelen nog in goede staat zijn. Maar hoe weet je of bijvoorbeeld het matras aan vervanging toe is?