6 februari 2023 om 03:25
Partnercontent

Dit artikel is geschreven door een van onze partners. Daarmee valt het buiten de verantwoordelijkheid van de ND-redactie.

Partnercontent
Save the Children

Mentale steun helpt kinderen overleven

Precies anderhalf jaar geleden vluchtte Wahid Ahmadzai (41) met zijn vrouw en zes kinderen vanuit Afghanistan naar Nederland. Na een gewelddadige overname door de Taliban augustus 2021, was hun leven er niet meer veilig. Halsoverkop verlieten ze huis, familie, werk, school en vrienden. Wahid: ‘Behoorlijk traumatisch; zeker voor de kinderen. In één klap zijn al hun zekerheden voor de toekomst weggevaagd. Dat hakt er mentaal heel erg in.’


 beeld Jim Huylebroek/ Save The Children 

Er leek geen vuiltje aan de lucht toen Wahid ’s ochtends in Kabul naar zijn werk - het kantoor van Save the Children - ging. Toch was drie uur later de stad overgenomen door de Taliban. Wahid: ‘Het was alsof de wereld verging. Iedereen was op de vlucht, al wist niemand waar naartoe. Door mijn werk en alle internationale contacten was mijn leven niet veilig. De daaropvolgende weken waren zo vol onzekerheid. Het is verschrikkelijk als je niet weet wanneer en óf er hulp komt. Enorm traumatisch, ook voor de kinderen.’

‘Het toekomstbeeld is voor mijn kinderen totaal veranderd. Daar lijden mijn oudste zoons nog het meest onder’ 

Opvang in Zoutkamp

‘Achter de schermen werd hard gewerkt om ons hier weg te krijgen. Drie weken later was er plots de kans om naar Pakistan te vluchten. Dankzij de tomeloze inzet van de Nederlandse ambassade en Save the Children. Op stel en sprong pakten we onze spullen en lieten we alles achter wat ons lief was.

Uiteindelijk zijn we in een vluchtelingenkamp in Zoutkamp beland. Veilig, maar geen idee wat ons te wachten stond. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder. Sinds kort wonen we in een huis in Den Haag en pak ik mijn werk voor Save the Children weer op. Toch trekt het vooral een zware wissel op onze kinderen. Want hoelang blijven we hier en kunnen we ooit terug? Hun toekomstbeeld is totaal veranderd. 

Vooral mijn oudste jongens droomden van een carrière als dokter en ingenieur. Hoewel zij studeerden in Kabul, is er hier in Nederland geen erkenning voor hun opleiding. Dus wat betekent dat voor hun loopbaan? Dat verdriet en die onzekerheid knaagt aan ze. Dat zie ik en dat voel ik.’

Professionele hulp hard nodig

‘In Afghanistan mogen meisjes sinds het Talibanregime niet meer naar school, vreselijk vind ik dat. Onze 16-jarige dochter kon hier direct naar school in Nederland. Ze maakte snel vrienden, paste zich aan en was enorm sterk.

Onze jongste van 9 kon helaas niet direct naar school hier, daar begreep ze helemaal niets van. Elke ochtend stond ze klaar met haar tas om met haar zus mee te gaan. Dan breekt je hart. Maar helaas gooiden regels, wetten en volle klassen roet in het eten. Dat valt niet uit te leggen aan een kind. Mentaal zag ik haar worstelen. 

Intussen heeft ze een plek op school, ze is zo blij. Ze leert de Nederlandse taal heel snel en schiet mij inmiddels te hulp om een hele zin te maken in het Nederlands. Natuurlijk helpen we onze kinderen waar we kunnen wanneer ze het mentaal moeilijk hebben, maar wij zijn geen professionals. 

Toch is die psychologische hulp hard nodig. Juist van mensen die weten hoe ze om moeten gaan met traumaverwerking. Niet alleen bij onze kinderen, maar bij honderdduizenden (wees)kinderen die opgroeien met oorlog, geweld, onveiligheid en honger. Omstandigheden die hun mentale gezondheid enorm beschadigen.’

‘Alle trauma en pijn die je als kind meeneemt, herinner je je later nog tot in detail’

Hulporganisaties bieden ook psychologische hulp

‘Kinderen zijn de toekomst. Toch doen we onze toekomstige generatie onnodig veel pijn en raken kinderen mentaal beschadigd. Daar hebben ze niet alleen nú, maar hun hele leven last van. Trauma en pijn neem je mee en herinner je je later nog tot in detail. Temeer als je het niet behandelt.

Daardoor lopen kinderen vaak op latere leeftijd tegen allerlei problemen aan. Kunnen ze bijvoorbeeld moeilijker beslissingen nemen of weten ze niet hoe ze een goede ouder moeten zijn. Natuurlijk, de eerste levensbehoeften als eten, onderdak, veiligheid en onderwijs zijn superbelangrijk. Maar mentale gezondheid hoort daar ook bij. Want hoe kunnen kinderen later gelukkig zijn en zich goed ontwikkelen als ze nog met zoveel onverwerkte ervaringen worstelen? Daarom zijn hulporganisaties essentieel. Zij hebben de vaardigheden en de expertise om kinderen hierbij te helpen.’ 

Wat Save the Children doet

Internationaal is er inmiddels afgesproken dat psychosociale hulp standaard in alle noodhulpprogramma’s zit. In Afghanistan kunnen we een deel van onze programma’s weer uitvoeren. Een op de vijf kinderen heeft hulp nodig. In gebieden waar onze vrouwelijke medewerkers kunnen werken, kunnen we medische zorg, voedsel, water en onderwijs, maar ook mentale gezondheidszorg aanbieden. Save the Children Nederland werkt daarvoor samen met lokale specialisten. Zo zetten wij kinderen weer in hun kracht en geven wij ze hoop voor de toekomst.

Schenken via testament

Mede dankzij de steun van vele donateurs lukt het ons om kinderen in nood bij te staan. Een minder bekende vorm van doneren is via het testament. Op die manier kunt u ook in de verre toekomst bijdragen aan goede medische én mentale zorg voor kinderen in conflictsituaties.

Heeft u interesse of wilt u meer weten over deze vorm van schenken via het testament, vraag dan onze brochure of een gesprek aan bij Anne-Marie Jongepier, relatiemanager bijzondere giften op:  nalaten@savethechildren.nl of op tel nr 070 33 844 48. Scan de QR of ga naar onze website ( www.savethechildren.nl/nalaten), hier kunt u onze informatie tevens digitaal ontvangen.

Afbeelding

Coöperatief investeren met oog voor de toekomst

Investeringsfonds Tech Food en Health Holland (TFH) is 2023 goed begonnen. CEO Nick Jacobs verwacht dat het een impactvol kwartaal en jaar wordt met veelbelovende investeringen en stabiele investeerdersprofielen.

Afbeelding

Een uitvaartonderneming leiden met Christelijke toewijding. Bij Hess doen ze dat al sinds 1912

Christelijke toewijding in uitvaarten is meer dan een slogan. Het is een beleving die Hess uitvaartzorg zelf wil bieden. ‘Omdat wij denken dat je een uitvaart niet kunt vormgeven wanneer het je hart niet heeft.’

Afbeelding

‘WIJ MAKEN BEWUSTE KEUZES, PASSEND BIJ GOED RENTMEESTERSCHAP’

Geld. Al snel kan het ongemakkelijk voelen om erover te praten. Ook al is het verdiend of gegund. Het team van FlexxInvestments voelt dat haarfijn aan.

Afbeelding

‘De NPV probeert het maatschappelijk debat bij te sturen vanuit Bijbels perspectief’

De informatieavonden bezoeken ze graag, maar ook de bijdrage van de NPV aan het publieke debat vinden ze erg waardevol. ‘Het is goed om vanuit Bijbels perspectief te strijden voor de zorg voor het leven’

Afbeelding

God bracht Janneke (50) en Pim (52) via SamenChristen bij elkaar

‘Hoe het gevoel van verdriet en gebrokenheid plaats maakt voor verwondering’ . Janneke en Pim hebben allebei een scheiding doorgemaakt. Naast schaamte tegenover God, was er het gevoel van verdriet en gebrokenheid.

Afbeelding

Op eigen benen

Zondag is het Palmpasen: de slotzondag van de veertigdagentijd en de openingsdag naar de Stille Week. Veel mensen wijden deze periode aan inkeer en nadenken..

Afbeelding

Ontwikkelingshulp is nooit vergeefs, dankzij Pasen

De christenen in de vroege kerk lazen tijdens het paasfeest altijd uit Genesis 1.Wat er met de opstanding van Jezus gebeurde, zo beseften zij, had alles te maken met wat er bij de schepping was gebeurd.

Afbeelding

‘Wij willen geen hulp, maar kansen’

Het beeld is klassiek. Iemand heeft honger. Wat doe je dan? Geef je een vis? Of een hengel? Noodhulp is soms nodig, maarduurzame hulp zet veel meer zoden aan de dijk.

Afbeelding

Komt jouw slaapkamer door de keuring?

Voor je gezondheid is het belangrijk om je bed zo nu en dan onder de loep te nemen en te controleren of alle onderdelen nog in goede staat zijn. Maar hoe weet je of bijvoorbeeld het matras aan vervanging toe is?