19 november 2022 om 05:38
Partnercontent

Dit artikel is geschreven door een van onze partners. Daarmee valt het buiten de verantwoordelijkheid van de ND-redactie.

Partnercontent
Prolife

Welke keuze maakt u straks voor uw zorgverzekering? En hoe?

Beste lezer,

Welke keuze maakt u straks voor uw zorgverzekering? En hoe? Begrijpelijk dat u premies vergelijkt. Tegelijk is het misschien wel belangrijker dan ooit om een keuze te maken met uw hart. Zodat er aandacht blijft voor bescherming van het leven en keuze voor christelijke zorg.

Alleen samen kunnen we opkomen voor belangrijke waarden.
Ik ben als directeur van Pro Life natuurlijk niet neutraal. Toch doe ik deze oproep tot solidariteit. Omdat ik geloof dat we mét uw hulp van betekenis kunnen zijn in mensenlevens.


Pro Life is een christelijke zorgverzekeraar met een missie.
Onze eerste wortels zijn bijna 100 jaar geleden geschoten. De wereld, de zorg en ook onze rol zijn in die jaren veranderd. Onveranderd is de basis waarop wij bouwen: ons geloof in God die ieder leven liefheeft. Het maakt dat we bewogenheid voelen voor mensen. Het moedigt ons aan op te komen voor wie hulp en bescherming nodig hebben. En om geloof en gezondheid samen te brengen.

Een echt ‘schone polis’ is niet langer haalbaar.
Of u wilt of niet, u betaalt mee aan bijvoorbeeld abortus. We hebben als zorgverzekeraars namelijk allemaal te maken met de manier waarop de zorg in Nederland gedeclareerd wordt. Ook betaalt u via belastingen mee aan de zorg die door de overheidssubsidies wordt betaald. Zoals bij abortussen in een kliniek. Daarover willen we eerlijk zijn. Het is daarom voor ons geen optie om een polis aan te blijven bieden met uitsluitingen voor vergoedingen. Over deze verandering heeft u vast eerder gelezen.

Gods liefde blijven we uitdragen, dwars door alles heen.
Het hele veranderproces heeft ons veel gedaan. Het geeft spanning als mensen fundamenteel van mening verschillen. Tegelijk ervaren we ook vrijheid om te geloven wat wij geloven. Vrijheid om uit te dragen hoe uniek, geliefd en heilig het leven is met God als Schepper. Dat blijven we doen. We zijn eerlijk over de bedenkingen of bezwaren die we hebben bij behandelingen die actief het leven beëindigen of ingrijpend veranderen. Uiteindelijk maken mensen zelf keuzes. We geloven tegelijk dat Gods liefde niet afhangt van keuzes die mensen maken. We hopen dat iedereen bij ons de warmte voelt van onze bewogenheid. Ruimte voelt voor een goed en eerlijk gesprek. En dat we helpen waar dat kan.

We willen een gemeenschap vormen rondom gedeelde waarden.
We richten ons op breed christelijk Nederland. We delen het geloof in God, die leven geeft. Leven dat daarmee geliefd en waardevol is. Samen vormen we een gemeenschap waarbij niet de verschillen, maar juist de gedeelde waarden centraal staan.

Hoe zijn we precies van betekenis voor u en anderen?
Een paar voorbeelden:
⦁        Via hulp en services. Zoals online christelijke zelfhulp. En een vertrouwensarts bij vragen die we als christenen kunnen hebben bij behandelingen.
⦁        Door financiële steun. Voor wetenschappelijk onderzoek vanuit een christelijke kijk. En voor Ikzoekchristelijkehulp.nl, een vindplaats voor christelijke zorg in Nederland.
⦁        Door ontwikkeling van programma’s. Waarbij we mensen helpen om het geloof een plek te geven in hun leven, zoals Geloof en gezondheid en Sterke relaties.
⦁        Door een ruime keuze in vergoedingen voor christelijke zorg in de aanvullende zorgverzekeringen.
⦁        Door uitstekende service. Samen lopen we ‘een extra mijl’ om u het beste te kunnen bieden. Dat wordt jaar in jaar uit gewaardeerd met een plek in de top 3 van beste zorgverzekeraars.

Welke keuze maakt u dit jaar?
Kiest u met uw hart? Samen kunnen we van betekenis zijn.


Hartelijke groet,

Jos Leijenhorst

Meer informatie vindt u op prolife.nl

Afbeelding

‘WIJ MAKEN BEWUSTE KEUZES, PASSEND BIJ GOED RENTMEESTERSCHAP’

Geld. Al snel kan het ongemakkelijk voelen om erover te praten. Ook al is het verdiend of gegund. Het team van FlexxInvestments voelt dat haarfijn aan.

Afbeelding

‘De NPV probeert het maatschappelijk debat bij te sturen vanuit Bijbels perspectief’

De informatieavonden bezoeken ze graag, maar ook de bijdrage van de NPV aan het publieke debat vinden ze erg waardevol. ‘Het is goed om vanuit Bijbels perspectief te strijden voor de zorg voor het leven’

Afbeelding

God bracht Janneke (50) en Pim (52) via SamenChristen bij elkaar

‘Hoe het gevoel van verdriet en gebrokenheid plaats maakt voor verwondering’ . Janneke en Pim hebben allebei een scheiding doorgemaakt. Naast schaamte tegenover God, was er het gevoel van verdriet en gebrokenheid.

Afbeelding

Op eigen benen

Zondag is het Palmpasen: de slotzondag van de veertigdagentijd en de openingsdag naar de Stille Week. Veel mensen wijden deze periode aan inkeer en nadenken..

Afbeelding

Ontwikkelingshulp is nooit vergeefs, dankzij Pasen

De christenen in de vroege kerk lazen tijdens het paasfeest altijd uit Genesis 1.Wat er met de opstanding van Jezus gebeurde, zo beseften zij, had alles te maken met wat er bij de schepping was gebeurd.

Afbeelding

‘Wij willen geen hulp, maar kansen’

Het beeld is klassiek. Iemand heeft honger. Wat doe je dan? Geef je een vis? Of een hengel? Noodhulp is soms nodig, maarduurzame hulp zet veel meer zoden aan de dijk.

Afbeelding

Komt jouw slaapkamer door de keuring?

Voor je gezondheid is het belangrijk om je bed zo nu en dan onder de loep te nemen en te controleren of alle onderdelen nog in goede staat zijn. Maar hoe weet je of bijvoorbeeld het matras aan vervanging toe is?

Afbeelding

Ga met ons mee op reis naar het bed van je dromen!

Een eigen, uniek slaapsysteem en slaapklimaat vormen een bed dat met geen ander te vergelijken valt. Uw adviseur neemt u mee op reis naar het bed van je dromen. Want iedereen verdient Slaap. Punt!

Afbeelding

Tandpastatablet is rentmeesterschap van de toekomst

Als je bij wil dragen aan een betere wereld, moet je aantrekkelijke alternatieven verzinnen voor ongezonde en vervuilende producten die iedereen gebruikt.