17 november 2022 om 09:59
Partnercontent

Dit artikel is geschreven door een van onze partners. Daarmee valt het buiten de verantwoordelijkheid van de ND-redactie.

Partnercontent
Red een Kind

BARAKA nog aan toe!

We lopen we over een stenig, roodbruin bospad. Kinderen springen om ons heen. Kennelijk heeft het nieuws dat er enkele mzungu (blanken) in het gebied zijn, zich razendsnel verspreid. Ze lopen te lachen en te dollen. Een enkeling schrikt zich helemaal suf als we teruglachen.

Het is groen. Dat klopt, want het miezert. Er staan wat ronde hutjes met zo’n rieten dak. Kenmerkend voor arm Afrika, zoals dat bij ons westerlingen is voorgeprogrammeerd. Vrouwen bewerken het land, er is een schooltje. Sommige huizen zijn van steen. Hoe arm is het hier eigenlijk? De mensen lijken het prima voor elkaar te hebben. Wel arm, niet ongelukkig. Daar kunnen wij nog wat van leren.

Ik praat met John, die namens organisatie ADS het programma van St. Red een Kind uitzet. Hij helpt mij uit de droom. Wat hier speelt, zijn problemen onder de oppervlakte. Vaak sociaal van aard. Er zijn hier meiden van 9, 10 jaar oud die zwanger zijn. Wat? 19 jaar oud pas? Nee: 9 of 10 jaar oud! Ik kan mijn oren niet geloven. John vertelt: ‘Deze meiden denken dat ze echt vrouw zijn als ze moeder zijn. Ze gaan van school en worden tijdens hun eerste bevalling gelijk besneden. Dan tellen ze echt mee’. 


Wat afschuwelijk. Deze kinderen zijn nog te jong om te beseffen dat ze vanaf nu nog meer kinderen zullen krijgen, met nog meer armoede tot gevolg. Als Red een Kind trainen we ouders en jongeren op het gebied van seksuele gezondheid. Hiermee voorkom je op termijn tienerzwangerschappen. In dit gebied is de term kinderzwangerschappen helaas van toepassing. In combinatie met de besnijdenis lijkt dit het gevolg van zowel armoede als tribale gewoonte.

Baraka!?
De naam die aan dit dorpsprogramma is gegeven, is Baraka. Geen idee wat dit betekent. Wat ik hierboven beschrijf, roept bij mij zowel ontzetting als verontwaardiging op: dat dit soort praktijken nog voorkomt in een land als Kenia. Ik heb dus de neiging hier een flink uitroepteken achter te plaatsen. Maar hoe anders kijken de mensen zelf tegen dit programma aan: Baraka betekent zegeningen. Wat een verwachting…

Hoe werkt het dan?
Uiteindelijk zijn de kinderen de reden om aanwezig te zijn in Bomet. We proberen hier te laten zien dat het ook anders kan. Dat betekent dat we eerst vertrouwen moeten winnen en vervolgens de mensen (kinderen, vrouwen én mannen, jongeren en leiders) helpen om zelf hun leven op te pakken. Om afscheid te nemen van oude gewoontes, zonder aan hen de westerse waarden te willen opleggen. Na een jaar of zeven neemt de overheid het programma over en zorgt dat de gemeenschap verder blijft investeren in de eigen ontwikkeling. Dat is de blauwdruk van het dorpsprogramma. Ik ben benieuwd…

Concreet
Het programma wordt uitgezet door de lokale partnerorganisatie ADS (Anglican Development Services). Hun motto is: To honour God en serve people. ADS gaat de dorpen in om mensen verder te helpen. De ouders nemen deel aan de trainingen in zelfhulpgroepen en de jongeren krijgen een agrarische vakopleiding. Dit alles komt weer ten goede aan de kinderen. Er is geld voor schoolboeken en kinderen gaan naar school. Daar mogen ze leren, maar ook spelen! Met elkaar maken gezinnen plannen voor de toekomst. Daarin krijgen ook de kinderen een stem. Ouders leren beter boeren, met aandacht voor gezond voedsel en ook voor klimaat(verandering).


Dienend leiderschap
Ik ben onder de indruk. Met mij zijn twee ondernemers uit Nederland meegekomen die kijken hoe het nou precies werkt, zo’n dorpsprogramma. Eén van hen merkt, toch wel verbaasd, op dat het ís zoals Red een Kind zegt dat het is. Hij is onder de indruk van een vrijwilliger in het programma die vier zelfhulpgroepen onder zich heeft. Deze man, Paul Koech, is een geboren leider. Mary Naikumi, directeur van ADS zegt over hem op onze vraag waarom Paul vrijwillig de mensen trainingen geeft: ‘Hij is leider in zichzelf. Hij kan niet anders. Als hij kansen had gehad, was hij al lang directeur van een groot bedrijf. Nu zet hij zijn talenten in om de gemeenschap verder te helpen’. Volgens mij heet dat hier dienend leiderschap.

Ondernemers
Er zijn inmiddels zo’n 50 ondernemers aangehaakt bij dit dorpsprogramma, waarin we de komende jaren de ontwikkeling zullen volgen van deze leider Paul, maar ook van beginnende boerin en moeder Mercy en de jonge boer Ismael. We zijn ervan overtuigd dat hen en hun gemeenschap veel baraka zal worden geschonken de komende jaren en dat Red een Kind samen met de Nederlandse ondernemers hier een klein schakeltje in mogen zijn.

Heb je een bedrijf of werk je bij een bedrijf dat hart heeft voor de wereld? Sluit je aan bij het ondernemersnetwerk ‘Groeipartners’ en steun dit programma. Dat kan al door het geven van agrarische vakopleidingen aan jongeren. Welkom! Meer informatie: www.redeenkind.nl/groeipartners


Afbeelding

‘WIJ MAKEN BEWUSTE KEUZES, PASSEND BIJ GOED RENTMEESTERSCHAP’

Geld. Al snel kan het ongemakkelijk voelen om erover te praten. Ook al is het verdiend of gegund. Het team van FlexxInvestments voelt dat haarfijn aan.

Afbeelding

‘De NPV probeert het maatschappelijk debat bij te sturen vanuit Bijbels perspectief’

De informatieavonden bezoeken ze graag, maar ook de bijdrage van de NPV aan het publieke debat vinden ze erg waardevol. ‘Het is goed om vanuit Bijbels perspectief te strijden voor de zorg voor het leven’

Afbeelding

God bracht Janneke (50) en Pim (52) via SamenChristen bij elkaar

‘Hoe het gevoel van verdriet en gebrokenheid plaats maakt voor verwondering’ . Janneke en Pim hebben allebei een scheiding doorgemaakt. Naast schaamte tegenover God, was er het gevoel van verdriet en gebrokenheid.

Afbeelding

Op eigen benen

Zondag is het Palmpasen: de slotzondag van de veertigdagentijd en de openingsdag naar de Stille Week. Veel mensen wijden deze periode aan inkeer en nadenken..

Afbeelding

Ontwikkelingshulp is nooit vergeefs, dankzij Pasen

De christenen in de vroege kerk lazen tijdens het paasfeest altijd uit Genesis 1.Wat er met de opstanding van Jezus gebeurde, zo beseften zij, had alles te maken met wat er bij de schepping was gebeurd.

Afbeelding

‘Wij willen geen hulp, maar kansen’

Het beeld is klassiek. Iemand heeft honger. Wat doe je dan? Geef je een vis? Of een hengel? Noodhulp is soms nodig, maarduurzame hulp zet veel meer zoden aan de dijk.

Afbeelding

Komt jouw slaapkamer door de keuring?

Voor je gezondheid is het belangrijk om je bed zo nu en dan onder de loep te nemen en te controleren of alle onderdelen nog in goede staat zijn. Maar hoe weet je of bijvoorbeeld het matras aan vervanging toe is?

Afbeelding

Ga met ons mee op reis naar het bed van je dromen!

Een eigen, uniek slaapsysteem en slaapklimaat vormen een bed dat met geen ander te vergelijken valt. Uw adviseur neemt u mee op reis naar het bed van je dromen. Want iedereen verdient Slaap. Punt!

Afbeelding

Tandpastatablet is rentmeesterschap van de toekomst

Als je bij wil dragen aan een betere wereld, moet je aantrekkelijke alternatieven verzinnen voor ongezonde en vervuilende producten die iedereen gebruikt.