16 juni 2022 om 13:03
Partnercontent

Dit artikel is geschreven door een van onze partners. Daarmee valt het buiten de verantwoordelijkheid van de ND-redactie.

Partnercontent
Sonneborgh

Zorgwoningfonds Marnix Staete: investeren voor én door de achterban

Particuliere beleggers binnen de christelijke gemeenschap kunnen nu collectief investeren in vastgoed voor de eigen achterban. Zorgwoningfonds Marnix Staete belegt in de nieuwbouw van 31 levensloopbestendige huurwoningen en ontmoetingsruimten voor ouderen met een (of respect voor) christelijke levensovertuiging en een zorg- of ondersteuningsvraag. Het fonds is een initiatief van Sonneborgh in samenwerking met zorgorganisatie Cedrah.


Toenemende vraag

‘De opgave op het gebied van wonen en zorg is groot. Het afgelopen decennium is er veel veranderd om de zorg in Nederland betaalbaar te houden. De komende jaren houdt de groei van het aantal ouderen aan. Ter indicatie, het aantal 75-plussers in Nederland verdubbelt naar 2,95 miljoen in 2050’ vertelt Arjan Kuijpers, commercieel directeur van Sonneborgh. ‘De regio Goes vormt hierop geen uitzondering. Het gevolg hiervan is dat de behoefte aan levensloopbestendige woningen onder ouderen in de christelijke en reformatorische achterban in hoog tempo toeneemt. Dit komt bovenop het reeds bestaande tekort aan betaalbare woningen. Zorgwoningfonds Marnix Staete speelt in op deze behoefte en biedt leden van de christelijke gemeenschap de mogelijkheid om te investeren in levensloopbestendig vastgoed voor ouderen uit de eigen achterban. Maatschappelijk betrokken investeren met een stabiel financieel én maatschappelijk rendement noemen wij dat.’

Zorgwoningfonds Marnix Staete

Zorgwoningfonds Marnix Staete belegt in de nieuwbouw en exploitatie van 31 huurappartementen en ontmoetingsruimten van Marnix Staete te Goes. Marnix Staete is de vervangende nieuwbouw van de huidige Marnixflat, een locatie van Stichting Cedrah. Cedrah biedt in Zeeland en Zuid-Holland wonen, zorg en diensten aan ouderen die bewust kiezen voor een organisatie met een reformatorische identiteitsprofiel. Marnix Staete is een levensloopbestendig woongebouw voor ouderen met een reformatorische levensovertuiging en een zorg- of ondersteuningsvraag. Het complex omvat in totaal 51 duurzame, zelfstandige en levensloopbestendige appartementen, waarvan 31 in de huursector en 20 in de koopsector. De koopappartementen worden individueel verkocht en vallen buiten de scope van dit fonds. Marnix Staete is gelegen aan de Charlotte de Bourbonweg te Goes. Direct naast de kerk van de Gereformeerde Gemeente: de Sionkerk.

Borging identiteit

Cedrah heeft de keuze gemaakt om bij investeringen in vastgoed waar zorg in een thuissituatie wordt geboden de samenwerking aan te gaan met investeerders. In lijn met deze koers heeft Cedrah Sonneborgh geselecteerd als partner voor de ontwikkeling, realisatie en financiering van Marnix Staete. Maar ook tijdens de exploitatie blijft Cedrah een sleutelrol spelen in de exploitatie die verder gaat dan enkel zorg- en dienstverlening. Cedrah waarborgt de christelijke en reformatorische identiteit van Marnix Staete en ziet er op toe dat woningen te allen tijde beschikbaar blijven voor de doelgroep. Daarnaast onderhoud Cedrah het klantcontact met potentiële huurders uit haar achterban (wachtlijstbeheer) en verzorgt ze de woningtoewijzing en administratie (verhuurmakelaar). Daarbij is Cedrah eerste aanspreekpunt voor het beheer van de woningen voor de bewoners.


Over Sonneborgh

Sonneborgh is een ontwikkelaar én belegger in maatschappelijk vastgoed. Al een kwart eeuw is Sonneborgh actief in de sectoren wonen en zorg. Sonneborgh biedt particuliere beleggers de gelegenheid te participeren in haar beleggingen via haar vastgoed beleggingsfondsen. Deze zorgwoningfondsen maakt het voor particuliere beleggers mogelijk om collectief te investeren in duurzaam, toekomstbestendig en betaalbaar Nederlands vastgoed. Vastgoed in een stabiele groeimarkt met een eerlijk rendement.

Stichting Steunfonds

Gedurende het ontwikkeltraject is het bijzondere karakter van de samenwerking tussen Cedrah en Sonneborgh niet onopgemerkt gebleven. Stichting Steunfonds voor huisvesting en verzorging van ouderen en hulpbehoevenden in Zeeland heeft besloten dit fonds financieel te ondersteunen. Dit Steunfonds heeft tot doel financiële steun en financiële bijstand te verlenen aan stichtingen of verenigingen op het gebied van huisvesting en verzorging voor ouderen en hulpbehoevenden met een reformatorische levensovertuiging in de regio Zuidwest Nederland. Het Steunfonds heeft, in aanvulling op de hypothecaire financiering, een lening verstrekt waarop de eerste 10 jaren in beginsel niet hoeft te worden afgelost.

Deelnemen

Zorgwoningfonds Marnix Staete is nu open voor inschrijving. Het fonds biedt leden van de christelijke gemeenschap met een ambitie om te beleggen in vastgoed én met affiniteit met de doelgroep de gelegenheid om collectief te investeren in toekomstbestendig vastgoed. Het totale fondskapitaal bedraagt € 7.075.000,- waarvan € 2.950.000,- bijeengebracht wordt middels de uitgifte van participaties. Deelnemen kan vanaf € 100.000,-. Investeerders ontvangen ieder kwartaal een mooi rendement en delen mee in de waardeontwikkeling van het vastgoed. Het verwacht totaalrendement bedraagt 7,4% op jaarbasis over de looptijd van 10 jaar, waarvan 3,0% uitkeerbaar als direct rendement. Er worden geen emissiekosten in rekening gebracht.

Voor meer informatie en inschrijven, kijk op www.sonneborgh.nl/marnixstaete of neem voor een persoonlijke kennismaking contact op met Arjan Kuijpers via a.kuijpers@sonneborgh.nl of 040-3032123.

Afbeelding

‘WIJ MAKEN BEWUSTE KEUZES, PASSEND BIJ GOED RENTMEESTERSCHAP’

Geld. Al snel kan het ongemakkelijk voelen om erover te praten. Ook al is het verdiend of gegund. Het team van FlexxInvestments voelt dat haarfijn aan.

Afbeelding

‘De NPV probeert het maatschappelijk debat bij te sturen vanuit Bijbels perspectief’

De informatieavonden bezoeken ze graag, maar ook de bijdrage van de NPV aan het publieke debat vinden ze erg waardevol. ‘Het is goed om vanuit Bijbels perspectief te strijden voor de zorg voor het leven’

Afbeelding

God bracht Janneke (50) en Pim (52) via SamenChristen bij elkaar

‘Hoe het gevoel van verdriet en gebrokenheid plaats maakt voor verwondering’ . Janneke en Pim hebben allebei een scheiding doorgemaakt. Naast schaamte tegenover God, was er het gevoel van verdriet en gebrokenheid.

Afbeelding

Op eigen benen

Zondag is het Palmpasen: de slotzondag van de veertigdagentijd en de openingsdag naar de Stille Week. Veel mensen wijden deze periode aan inkeer en nadenken..

Afbeelding

Ontwikkelingshulp is nooit vergeefs, dankzij Pasen

De christenen in de vroege kerk lazen tijdens het paasfeest altijd uit Genesis 1.Wat er met de opstanding van Jezus gebeurde, zo beseften zij, had alles te maken met wat er bij de schepping was gebeurd.

Afbeelding

‘Wij willen geen hulp, maar kansen’

Het beeld is klassiek. Iemand heeft honger. Wat doe je dan? Geef je een vis? Of een hengel? Noodhulp is soms nodig, maarduurzame hulp zet veel meer zoden aan de dijk.

Afbeelding

Komt jouw slaapkamer door de keuring?

Voor je gezondheid is het belangrijk om je bed zo nu en dan onder de loep te nemen en te controleren of alle onderdelen nog in goede staat zijn. Maar hoe weet je of bijvoorbeeld het matras aan vervanging toe is?

Afbeelding

Ga met ons mee op reis naar het bed van je dromen!

Een eigen, uniek slaapsysteem en slaapklimaat vormen een bed dat met geen ander te vergelijken valt. Uw adviseur neemt u mee op reis naar het bed van je dromen. Want iedereen verdient Slaap. Punt!

Afbeelding

Tandpastatablet is rentmeesterschap van de toekomst

Als je bij wil dragen aan een betere wereld, moet je aantrekkelijke alternatieven verzinnen voor ongezonde en vervuilende producten die iedereen gebruikt.