*

Dit artikel is geschreven door een van onze partners. Daarmee valt het buiten de verantwoordelijkheid van de ND-redactie.

Partnercontent

Liliane droomt van haar toekomst

Een kind is pas echt geholpen als het met het hele gezin beter gaat. En armoede kan alleen worden doorbroken als de gemeenschap verandert.
Liliane (11): ‘Nu krijg ik ontbijt voor ik naar school ga.’

Liliane (11) woont met haar broertje Fabrice (6) en haar ouders in Rwanda. Geen gemakkelijke plek om op te groeien. Er is veel armoede. 

Liliane vertelt: ‘Er was geen ontbijt, geen fijne woning en niet genoeg geld voor een schooluniform en schoolboeken. Mijn basisschool was ver weg. Ik moest twee uur lopen naar school en twee uur terug.’

Armoede ontwricht álles in een samenleving. Het moeilijkste is misschien nog wel het gebrek aan perspectief. Dat alles zinloos lijkt, omdat de problemen te groot en complex zijn. Solane, de moeder van Liliane, legt uit: ‘Al het harde werk dat we deden op het land was niet voldoende om in onze basisbehoeften te voorzien. En iedereen in onze omgeving zat in hetzelfde schuitje: niet genoeg eten voor de kinderen, niet genoeg geld voor school.’


 Serrah Galos/Seraphin Nayituriki

nieuwe school

Met steun van sponsors uit Nederland doorbreken de inwoners van het gebied stap voor stap de armoede waarin ze leven. En dat heeft effect op de kinderen. Liliane ziet de verandering. ‘Papa en mama kunnen zonder problemen een schooluniform en schoolboeken voor mij kopen. Door het programma is er nu een nieuwe school en zijn we er binnen een paar minuutjes! Het is fijn om een school dichtbij te hebben, nu krijg ik ontbijt voor ik naar school ga en ik ben nooit meer te laat. Het was namelijk lastig om al zo vroeg te ontbijten, ik moest lang lopen naar school en kwam daardoor ook laat thuis van school. Dan moest ik nog huiswerk maken en daardoor lag ik laat in bed. Dan viel het niet mee om nog eerder op te staan om ook nog te ontbijten.’

zelf oplossen

En wat het programma het gezin nog meer gebracht heeft? Lilianes moeder vertelt: ‘Vroeger stonden we er zo alleen voor. De zelfhulpgroep in het programma maakt een enorm verschil: we sparen geld en kunnen daardoor lenen van de groep. We kunnen nu de problemen in onze gezinnen zélf oplossen.’
Liliane mag een inspiratie zijn voor andere kinderen, ze droomt al van haar toekomst. ‘School geeft ons kennis. Zonder onderwijs zou geen enkel kind kennis krijgen. Ik hoop dat mijn broertje Fabrice later piloot wordt, en ik dokter!’

tekst redactie prisma +++ beeld Serrah Galos

niet zonder Zijn zegen
‘Het is Gods bedoeling dat ieder kind op deze wereld tot bloei kan komen: zijn zoals God je bedoeld heeft. Het is Zijn opdracht aan de kerk, aan ons, om te zorgen voor elkaar en zeker voor hen die kwetsbaar en weerloos zijn. Daarom kunnen we niet anders dan kinderen en hun gezinnen helpen, ongeacht hun religie. Door de principes van Gods Koninkrijk uit te leven en Zijn raad een essentiële plek te geven in ons werk, geloven we dat wat we doen duurzaam is en eeuwigheidsperspectief heeft. Zonder Zijn zegen op ons werk kunnen we niet en willen we niet.’
Nienke Westerbeek, directeur Compassion Nederland

extra stap zetten
‘Martin Luther King stelde: ‘Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.’ We vrezen voor de maanden die voor ons liggen. Twee jaar leven met COVID-19 en bijvoorbeeld de crisis in Oekraïne hebben grote impact. Dertig jaar armoedebestrijding dreigt te worden tenietgedaan. Diverse landen meldden al een toename van kinderarbeid en uitbuiting. Naar schatting zullen internationale voedselprijzen tussen de 8 en 22 procent stijgen. De kwetsbaarheid van kinderen in landen waar honger nu al een groot probleem is, neemt hierdoor nog verder toe. Dit vraagt veel van ons allemaal. Samen willen we een extra stap doen zodat de meest kwetsbare mensen hier doorheen komen.’
Marco van der Graaf, directeur World Vision

een goede start
‘Het gebrek aan perspectief legt gezinnen die in armoede leven lam: een vicieuze cirkel. Goed onderwijs is de sleutel tot ontwikkeling. Het geeft gemeenschappen perspectief! De woorden van Liliane spreken boekdelen: ‘Zonder onderwijs zou geen enkel kind kennis krijgen.’’ Op school krijgt Liliane het zelfvertrouwen om plannen te maken. Een goede start voor haar leven!
Wanneer ouders en leraren getraind worden om de scholen te leiden, goed les te kunnen geven en aandacht te hebben voor de meest kwetsbare kinderen, heeft dat enorme impact. Kinderen komen tot bloei en krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen. En de hele gemeenschap verandert mee.’
Andries Schuttinga, directeur Red een Kind

hoop en verbinding
‘De persoonlijke aandacht en bemoediging van een sponsor geven veel kinderen hoop in hopeloze situaties. Liliane mag weten dat er iemand op afstand is die aan haar denkt, voor haar bidt, haar bemoedigt en in haar gelooft. Deze steun in de rug, terwijl je in je eigen gezin opgroeit en de uitdagingen van je eigen land onder ogen ziet, is voor sponsorkinderen onmisbaar en onbetaalbaar. Op afstand, maar verbonden met elkaar!’
Rina Molenaar, directeur-bestuurder Woord en Daad

doe de test

Een kind sponsoren is iets heel moois en bijzonders, voor sponsor én kind. Kindsponsoring is een manier om echt iets blijvends te doen voor een kind in armoede en de ouders of verzorgers. Het is goed om te kijken of dat past bij jou of je gezin. Ga naar kindsponsoring.nl voor de test.

Partnercontent

meer ‘Partnercontent’

advertentie