9 april 2022 om 03:28
Partnercontent Prisma

Dit artikel is geschreven door een van onze partners. Daarmee valt het buiten de verantwoordelijkheid van de ND-redactie.

Partnercontent
Ron van der Spoel

Ontwikkelingshulp is nooit vergeefs, dankzij Pasen

De christenen in de vroege kerk lazen tijdens het paasfeest altijd uit Genesis 1.Wat er met de opstanding van Jezus gebeurde, zo beseften zij, had alles te maken met wat er bij de schepping was gebeurd.

Zoals God destijds uit de chaos een prachtige wereld en mooie mensen had gemaakt, zo gebeurt dat sinds Pasen opnieuw. Op de paasmorgen stond Jezus op uit de dood en daarmee begon het nieuwe leven met God. Hij ontving dat leven als eerste, ieder die in Hem gelooft ontvangt dat ook. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping (2 Korintiërs 5:17). Het nieuwe leven zoals God dat bedoeld heeft, is dus al begonnen. Niet alleen voor ieder die in Hem gelooft is alles veranderd op die bewuste vroege ochtend, maar voor de hele schepping. 

De opstanding van Jezus is de radicale en totale omkeer in de geschiedenis geweest. Het is voor ons niet te bevatten hoe groot en radicaal de omkeer is geweest op de paasmorgen. Vóór zijn opstanding was de macht van de zonde, het kwaad en de dood allesoverheersend. Maar op het moment dat Jezus door zijn Vader werd opgewekt uit de dood en opstond uit het graf, was die macht van de duisternis gebroken. De deur naar het nieuwe leven met God werd op die paasmorgen geopend, nog niet wagenwijd, maar hij is vanaf die morgen echt van het slot af gegaan. Dat is allesbepalend voor ons persoonlijk leven, maar ook voor hoe we met de wereld en de mensen om ons heen omgaan. Want vanaf paasmorgen wordt het leven gekenmerkt door hoop. Er is echte verandering mogelijk, het kwade dat tot de wederkomst nog aanwezig blijft, kan bestreden en overwonnen worden. Dat is wat Pasen betekent. Er is hoop als je naar je eigen leven kijkt en er is hoop als je naar deze gebroken wereld kijkt.


beeld Serrah Galos/Seraphin Nayituriki

Pasen is het fundament onder al het werk dat we mogen doen om mensen in nood te helpen. Duurzame ontwikkelingshulp is dan geen ‘druppel op de gloeiende plaat’, maar het is de uitwerking van wat Jezus is begonnen op paasmorgen. Het is handen en voeten geven aan hoop. Dankzij Pasen is ontwikkeling en groei mogelijk, komen gemeenschappen tot bloei, kunnen we mensen écht verder helpen. Wie de kracht van Jezus’ opstanding in zijn eigen leven heeft ervaren, weet dat sinds paasmorgen niets onmogelijk is voor God. Als Hij mij kan veranderen en vernieuwen, kan Hij dat met anderen ook. Als ik mag opstaan in een nieuw leven met Jezus, mogen andere mensen en gemeenschappen dat ook. Pasen is het fundament onder al het goede werk dat we mogen doen in deze wereld. Hoe beroerd de situatie in een land ook is, hoe moeilijk de omstandigheden van een kind ook zijn, er is hoop! De hoop van Pasen, het begin van de vernieuwing van de schepping en van mensen. Omdat Jezus het laatste woord heeft en niet het kwaad, stropen we onze mouwen op en gaan we in Gods naam en in zijn kracht aan het werk om mensen en hun dorpen en steden, hun leven, tot bloei te brengen. 

Pasen is niet alleen het fundament onder duurzame ontwikkelingshulp, het is ook de garantie voor resultaat van die hulp. Dat is niet altijd en overal even zichtbaar. Het Koninkrijk van God waaraan we mogen meewerken als we in ontwikkelingshulp investeren, is als een mosterdzaadje, zegt Jezus in Matteüs 13. Het begin is piepklein, maar de belofte is dat het kleine dat gezaaid wordt, kan uitgroeien tot een van de grootste struiken. Zo is het als we in de naam van Jezus het goede zaaien in gebieden waar het hopeloos lijkt. En ja, dat goede zaad, die goede daden die we doen om mensen tot bloei te brengen, groeit volgens Jezus tegelijk op met het onkruid. We proberen goed te doen te midden van vaak slechte omstandigheden. We brengen lichtpuntjes in een verder nog steeds donkere omgeving. Maar die lichtpuntjes maken wel het verschil, de duisternis is niet meer allesbepalend en mensen gaan wandelen in het licht met Jezus. 

Ik heb daar tijdens reizen in Afrika en Azië talloze voorbeelden van mogen zien. Ik zag eens hoe kinderen in Oeganda een totaal ander leven kregen vanaf het moment dat ze naar school konden nadat er een sponsor voor hen gevonden was. Ze begonnen voor het eerst te dromen over mogelijkheden in de toekomst. Maar niet alleen deze kinderen veranderden, hun ouders werden ook bij het project betrokken. Samen met de dorpsoudsten bouwden zij letterlijk mee aan de school van hun kinderen. Zo veranderde een hulpeloos en hopeloos dorp in een bruisende gemeenschap die leerde samen de schouders eronder te zetten. Ze hadden alleen een zetje nodig, wat advies, wat bemoediging en wat geld om te beginnen. Ik was daar op bezoek, sprak met alle betrokkenen en zag trotse ouders, een betrokken lokale overheid, een dankbare dorpspastor en zingende en dansende kinderen. Leren opstaan in een nieuw leven, het kan dus echt. Het kan, omdat dit is wat de Bijbel bedoelt met de groei van het Koninkrijk van God. Dit is wat Jezus op paasmorgen mogelijk heeft gemaakt.

Duurzame ontwikkelingshulp betekent mensen helpen op eigen benen te staan, gemeenschappen adviseren en bemoedigen om te veranderen. Daarmee komen zij meer tot hun bestemming, hun door God gegeven doel. Waar we daaraan mogen meewerken, werken we mee aan de grote beweging van God, de beweging van zijn Koninkrijk, de uitwerking van Pasen. Duurzame ontwikkelingshulp kent meestal geen snelle resultaten, het goede lijkt soms verstikt te worden door het kwade. Het nieuwe leven van Pasen vindt plaats in een gebroken wereld. Maar er is hoop! Daarom eindig ik met de woorden waarmee Paulus zijn hoofdstuk over de opstanding, 1 Korintiërs 15, afsluit: ‘Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.’

World Vision

Wilt u bidden voor onze collega’s in de lokale gemeenschappen, die dag in dag uit onder moeilijke omstandigheden moeten werken? Bid dat zij hoop houden, dat wat zij zaaien ook vrucht zal dragen. Wilt u ook bidden voor alle kinderen, alle mensen, alle gemeenschappen die we bereiken? Dat zij hoop mogen houden. En dat zij in onze hulp, in onze samenwerking met hen om wanhoop in hun gemeenschap te vervangen door hoop, de Persoon mogen leren kennen die Hoop is.

Red een Kind

Wilt u bidden voor alle ouders die door armoede, oorlog of natuurrampen niet zeker zijn of ze hun kinderen kunnen geven wat zij nodig hebben. Dat ze de kracht vinden om door te blijven gaan en hun kinderen liefde en stabiliteit te geven in moeilijke omstandigheden.

Kom over en help

Wij vragen gebed voor alle lokale partnerorganisaties, ondernemers en andere betrokkenen die streven naar (sociale) impact. Dat ze een voorbeeld mogen zijn en de naaste kunnen helpen hun zelfredzaamheid te vergroten.

SeeYou Foundation

Wilt u bidden voor kinderen en volwassenen in Afrika en Azië die zich buitengesloten voelen vanwege hun handicap? Dat zij gezien worden door de mensen in hun omgeving en mogen ervaren dat zij waardevol zijn.

Tearfund

Wilt u bidden voor stabiele kerken in de landen waar de kerk zo’n belangrijke rol speelt, voor veiligheid op de plekken waar het onveilig is, voor zelfstandigheid, zelfvertrouwen en hoop onder de mannen en vrouwen die opstaan uit armoede en onrecht en dat we op een gelijkwaardige manier naar onze medemens mogen kijken, dichtbij en ver weg?

Afbeelding

‘WIJ MAKEN BEWUSTE KEUZES, PASSEND BIJ GOED RENTMEESTERSCHAP’

Geld. Al snel kan het ongemakkelijk voelen om erover te praten. Ook al is het verdiend of gegund. Het team van FlexxInvestments voelt dat haarfijn aan.

Afbeelding

‘De NPV probeert het maatschappelijk debat bij te sturen vanuit Bijbels perspectief’

De informatieavonden bezoeken ze graag, maar ook de bijdrage van de NPV aan het publieke debat vinden ze erg waardevol. ‘Het is goed om vanuit Bijbels perspectief te strijden voor de zorg voor het leven’

Afbeelding

God bracht Janneke (50) en Pim (52) via SamenChristen bij elkaar

‘Hoe het gevoel van verdriet en gebrokenheid plaats maakt voor verwondering’ . Janneke en Pim hebben allebei een scheiding doorgemaakt. Naast schaamte tegenover God, was er het gevoel van verdriet en gebrokenheid.

Afbeelding

Op eigen benen

Zondag is het Palmpasen: de slotzondag van de veertigdagentijd en de openingsdag naar de Stille Week. Veel mensen wijden deze periode aan inkeer en nadenken..

Afbeelding

Ontwikkelingshulp is nooit vergeefs, dankzij Pasen

De christenen in de vroege kerk lazen tijdens het paasfeest altijd uit Genesis 1.Wat er met de opstanding van Jezus gebeurde, zo beseften zij, had alles te maken met wat er bij de schepping was gebeurd.

Afbeelding

‘Wij willen geen hulp, maar kansen’

Het beeld is klassiek. Iemand heeft honger. Wat doe je dan? Geef je een vis? Of een hengel? Noodhulp is soms nodig, maarduurzame hulp zet veel meer zoden aan de dijk.

Afbeelding

Komt jouw slaapkamer door de keuring?

Voor je gezondheid is het belangrijk om je bed zo nu en dan onder de loep te nemen en te controleren of alle onderdelen nog in goede staat zijn. Maar hoe weet je of bijvoorbeeld het matras aan vervanging toe is?

Afbeelding

Ga met ons mee op reis naar het bed van je dromen!

Een eigen, uniek slaapsysteem en slaapklimaat vormen een bed dat met geen ander te vergelijken valt. Uw adviseur neemt u mee op reis naar het bed van je dromen. Want iedereen verdient Slaap. Punt!

Afbeelding

Tandpastatablet is rentmeesterschap van de toekomst

Als je bij wil dragen aan een betere wereld, moet je aantrekkelijke alternatieven verzinnen voor ongezonde en vervuilende producten die iedereen gebruikt.