*

Dit artikel is geschreven door een van onze partners. Daarmee valt het buiten de verantwoordelijkheid van de ND-redactie.

Partnercontent

Sterke Vrouwen

‘Een sterke vrouw is veel waard, ze is meer waard dan de mooiste edelstenen. ’Kent u deze tekst uit Spreuken? Het is een prachtige tekst, die iets zegt over de grote waarde en unieke positie van vrouwen. In de Bijbel nemen vrouwen een belangrijke plaats in. Denk aan Esther, Ruth, Dorcas en Maria, vrouwen die ieder op eigenwijze door God werden ingezet in zijn Koninkrijk. In deze adventstijd staan we in het bijzonder stil bij het leven van Maria, de moeder van de Here Jezus, een begenadigde vrouw van wie we – ook in onze tijd – veel kunnen leren. Ook vandaag maken vrouwen het verschil. Als moeder, als hulpverlener of in leidinggevende posities. In deze decemberbijlage nemen we u mee naar het werk van Dorcas, Kom over en help, Verre Naasten en ZOA, Prisma leden die wereldwijd actief zijn in noodhulp, ontwikkelingssamenwerking en diaconaat. We hopen dat u bemoedigd en geïnspireerd zult raken door de verhalen van vrouwen over de hele wereld, vrouwen die zich soms in uiterst kwetsbare en moeilijke omstandigheden bevinden of onder zware condities hun werk verrichten. En dat u tot de conclusie zult komen dat ieder van hen een sterke vrouw is! Haaije Feenstra en Charlotte Ariese, Prisma

Partnercontent

meer ‘Partnercontent’

advertentie