*

aangepast op 14 september 2021 om 14:37

Dit artikel is geschreven door een van onze partners. Daarmee valt het buiten de verantwoordelijkheid van de ND-redactie.

Partnercontent

Persoonlijk contact voorop: ‘Wij beloven wat we waar kunnen maken’

Johannes Mattiesing van FlexxInvestments:

‘Wij beloven wat we waar kunnen maken’


beeld PaulaRomeinFotografie

FlexxInvestments, opgericht in 2015, is een compacte investeringsmaatschappij gericht op een breed scala aan vastgoedobjecten. Oprichter Johannes Mattiesing heeft een duidelijke visie. Persoonlijk contact, stabiliteit en betrouwbaarheid zijn de kernwoorden van de manier waarop FlexxInvestments opereert. Er worden geen gouden bergen beloofd, maar wel een goed rendement met weinig risico.

Hoe is FlexxInvestments ontstaan?

‘Zelf heb ik 16 jaar een ontwerp -en ingenieursbureau gehad. Daar ontstond een ander bedrijf uit dat bijzonder hard groeide. Dat bedrijf werd verkocht en met de opbrengst konden wij in 2015 onze eerste investering doen. Daarnaast kregen we de kans om een vastgoedportefeuille van 12 panden uit een boedel van een bank tegen een zeer scherpe prijs te kopen. We praten zo’n beetje over het dieptepunt van de crisis aangaande vastgoed. Met behulp van investeerders hebben wij deze panden gekocht en nieuw leven ingeblazen en na circa anderhalf jaar konden wij de investeerders hun geld alweer teruggeven. Zij zagen echter liever dat wij de vrijgekomen middelen opnieuw in vastgoed investeerden om het huzarenstukje nogmaals te leveren. Dit soort kansen komen natuurlijk niet dagelijks voorbij, maar zo is wel FlexxInvestments in het leven geroepen. Een combinatie van eigen vermogen en geld van investeerders werkt uitstekend en passen we nog steeds toe. Naast de hypothecaire zekerheid die de investeerders hebben op de panden, vormt het eigen vermogen van FlexxInvestments extra zekerheid naar de investeerders toe. Door waardestijging en andere verbeteringen zorgen wij voor voldoende overwaarde ter dekking. Zo kunnen wij ook het beloofde rendement blijven uitkeren bij tegenvallers als leegstand. Beleggers kunnen uiteraard de jaarcijfers opvragen, maar krijgen van ons ook twee maal per jaar inzage in zaken als de waarde van het vastgoed, de financieringsstructuur en uiteraard de huurinkomsten.’

Wat is uw investeringsaanpak?

‘Je kunt een pand kopen dat al volledig voor 15 jaar verhuurd is, maar in deze tijden betaal je de hoofdprijs en levert dus nauwelijks rendement op. We houden er rekening mee dat vastgoed de komende jaren in waarde zal kunnen gaan dalen op woningen na. Wij realiseren wonen liever uit eigen ontwikkeling. Zo hebben wij in Zeist een aula van een begrafenisonderneming gekocht. Daar zat een maatschappelijke bestemming op. Wij hebben het gebouw gesloopt en daar een pand neergezet met appartementen en kantoren en voor 15 jaar verhuurd aan een zorginstelling. Daar zit meer werk in, maar levert uiteindelijk wel een hoger rendement op. Wij spreiden de risico’s over verschillende categorieën vastgoed. Daarnaast hebben wij ook nog een aparte vastgoed ontwikkelingstak waar beleggers in kunnen investeren, maar dat heeft zo zijn eigen rendement/risico profiel. Ook daar is wel altijd zicht op rendement, maar dit laat zich niet vooraf vastleggen. Juridisch zijn de beleggings BV en de ontwikkeling BV volledig gescheiden.


beeld PaulaRomeinFotografie

Jullie hanteren een lange termijn horizon?

‘In stenen investeren is voor de langere termijn, maar tegelijkertijd is de organisatie ook slagvaardig en kunnen wij anticiperen op veranderingen in de markt, vandaar de naam FlexxInvestment. De tweede ’x’ in onze bedrijfsnaam staat voor de extra stap die wij voor onze investeerders en huurders zetten. Wij pakken aan- en verkoopkansen als die voorbij komen. Groeien is voor ons geen doel op zich. De markt bepaalt of wij groeien en blijven investeren of even pas op de plaats maken. Tussentijds uitstappen voor investeerders is ook mogelijk. Wij hanteren een opzegtermijn van 3 tot 6 maanden, afhankelijk van de omvang van het bedrag.’

U belooft 5% rendement over een periode van vijf jaar?

‘Ja, en die vaste rentebetaling van 5% keren we maandelijks uit. Iemand die de minimale inleg van €100.000 stort maakt over vijf jaar €25.000 rendement. Dat is realistisch en dient afgezet te worden tegen het negatieve rendement op de spaarrekening zonder dat er veel extra risico wordt gelopen. Je ziet zoveel torenhoge rendementen die productaanbieders afgeven. Maar wij zeggen altijd ‘als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het vaak niet waar’. Wij doen niet aan luchtfietserij. Degelijkheid en betrouwbaarheid staat bij ons hoog in het vaandel. Wij bouwen liever aan een gedegen track record op de wat langere termijn.’

Alles draait om vertrouwen en nauw contact?

‘Dat klopt en geldt zowel naar investeerders als huurders toe. Nieuwe investeerders komen veelal via mond-op-mond reclame bij ons binnen en dat zegt wel wat. Investeerders nodigen we ook graag bij ons op kantoor uit voor een goede kop koffie, zodat we elkaar recht in de ogen kunnen aankijken. Een investeerder zal zich altijd afvragen of hij zijn geld aan anderen kan toevertrouwen. Wij investeren in gezonde huurders en houden nadrukkelijk de vinger aan de pols door al onze huurders minimaal twee keer per jaar te spreken. Zij bepalen immers ons uiteindelijke rendement. Gedurende de coronatijd hebben wij ook nul huurachterstand gehad en er is geen huurder die heeft gezegd de huur even niet te kunnen betalen. Wij vinden het ook belangrijk dat onze investeerders begrijpen waarin ze investeren en een goed gevoel hebben bij de zekerheden en de risico’s en inzichtelijk krijgen hoe wij de dingen hier doen. Wij gaan relaties aan voor de lange termijn met investeerders en huurders. Onze energie steken we niet alleen in geldstromen maar ook in mensen. Is het vertrouwen met de investeerder daar, dan tekenen we een akte en leggen alle voorwaarden als looptijd, rentetermijnen en dergelijke vast. Wij vinden het belangrijk vanuit mijn en onze Christelijke achtergrond ons werk te doen. Goed rentmeesterschap als voorbeeld hoe wij omgaan met milieu, aarde, grondstoffen en geld. Deze opdracht proberen wij zo goed mogelijk uit te voeren. Een plicht die wij als vanzelfsprekend ervaren.’

FlexxInvestments valt niet onder AFM toezicht?

‘Nee, en dat is eigenlijk bewust. Wij vinden dat dit een schijnzekerheid biedt. De AFM kijkt alleen of zaken administratief- en procesmatig op orde zijn. Een AFM vergunning voorkomt geen slechte investering en geeft geen garantie op ingelegde gelden. De zekerheden naar de investeerder toe bieden wij liever op onze eigen wijze.’

www.flexxinvestments.nl/

Partnercontent

meer ‘Partnercontent’