Dit artikel is geschreven door een van onze partners. Daarmee valt het buiten de verantwoordelijkheid van de ND-redactie.

Partnercontent

Driestar hogeschool begeleidt pedagogiekstudent Annemarie Salome (47) naar een nieuwe carrière

Driestar hogeschool begeleidt pedagogiekstudent Annemarie Salome (47) naar een nieuwe carrière

Driestar hogeschool bereidt voltijdsstudenten, deeltijders en zij-instromers voor op carrières in onderwijs en opvoeding. Met name voor de deeltijders en zij-instromers is dat vaak een carrièreswitch. Zo ook bij Annemarie Salome (47), zij zit nu in het laatste jaar van de 4-jarige deeltijdopleiding Pedagogiek. ‘Ik kan de studie gelukkig in deeltijd volgen zodat ik ook mijn gezin aandacht kan blijven geven.’


Annemarie Salome - beeld NIEK STAM

‘Bij gezinnen waar ik tijdens mijn stage in de opvoedondersteuning mag werken word ik altijd enorm gastvrij ontvangen. Vaak zijn het mensen uit een niet-Nederlandse cultuur en iedere keer word ik overladen met zelfgemaakte gerechten. Ze vinden het fijn dat er iemand langs komt die wil luisteren en hen begrijpt. Ik merk dat het de kleine dingen zijn die het verschil maken: door er te zijn en een vertrouwensband met elkaar op te bouwen, groeien opvoeders en kinderen in zelfvertrouwen.

Dit is heel anders dan mijn eerdere beroep in de financiële dienstverlening – ik merkte dat mijn hart niet alleen bij cijfers lag. Zo’n drie jaar geleden koos ik te gaan doen waar ik energie van krijg. Dat werd de studie pedagogiek omdat ik interesse heb in de ontwikkeling van kinderen. Ik wilde van betekenis zijn voor opvoeders, zodat kinderen een goede opvoeding krijgen. Gelukkig kan ik de studie in deeltijd volgen en zo ook mijn gezin aandacht blijven geven. De universiteit heb ik ook nog overwogen, maar ik vond dat een te grote stap als je lang niet geleerd had zoals ik. Bovendien kon dat niet in deeltijd. Uiteindelijk heb ik dus voor de 4-jarige deeltijdopleiding van Driestar hogeschool gekozen. Ik heb elke week les op woensdag, de middag en de avond. Dat is wel goed te doen, het geeft een fijne structuur. Als moeder moet ik alleen wel wat meer plannen wanneer ik kan studeren, want ik heb allerlei antennes uitstaan en hoor alles als het de kinderen aangaat. Ook word je als moeder denk ik vaak gestoord met vragen als ‘mag ik…’ of ‘waar ligt…’. Dat is wel even wat anders vergeleken met vroeger toen ik studeerde.

De opleiding veranderde overigens wel het beeld dat ik had van opvoeden. Ik leerde in de lessen, maar vooral ook de praktijk, dat adviezen aan opvoeders niet zoveel zin hebben. Dat had ik wel verwacht. Maar een opvoeder hoeft mijn visie niet te delen. In dit vak is een actieve luisterhouding veel belangrijker, en het stellen van gerichte, open vragen. Door die aanpak ontdekken en ontwikkelen opvoeders hun eigen kracht, en dat heeft echt het beste effect. Het geeft voldoening om te zien dat je als professional op die manier een rol kunt spelen om de ontwikkeling van kinderen positief te stimuleren. Ik zag de gezinnen grote stappen in maken en was daar trots op. Ik ben er daarom ook van overtuigd dat preventieve opvoedondersteuning werkt omdat het grote problemen in de opvoeding kan voorkomen. En dat is immers beter dan genezen. Wat is er mooier dan om daaraan bij te dragen?

Je bent nooit te oud om te leren: ik vind het niet erg dat ik deze studie nu pas doe. Het heeft ook wel een voordeel om iets ouder te zijn, omdat je levenservaring meeneemt. Dat je niet te snel voor grote successen gaat bijvoorbeeld: ook een klein resultaat in onze ogen kan voor een gezin al grote winst zijn. Dit is een totaal andere benadering van werken dan ik gewend was in de financiële dienstverlening. Daar gaat het om stappen zetten gericht op materieel resultaat. Voor mij zijn het de kleine, immateriële resultaten die veel meer voldoening geven. Ik merk ook dat het fijn is om al te weten hoe het eraan toe gaat op de werkvloer. Dat zie je bijvoorbeeld terug in snel zelf op zoek gaan naar een oplossing en in hoe je verantwoordelijkheid neemt. Dat zag ik bij stages, dan mocht ik al snel alleen naar een gezin. Ik merkte dat mijn ervaring als moeder goed van pas kwam om me in te leven in met name de opvoeders. Dat het een gemengde groep is, met mensen van allerlei leeftijden, vind ik erg leuk. Je kunt praten met gelijkgestemden die ook een gezin hebben en tegelijkertijd leren van de jongeren. Het brengt me ook dichter bij de belevingswereld van mijn eigen kinderen. Mijn oudste is nu bijvoorbeeld ook aan het afstuderen, net als ik. Hij moet nu een afstudeerplan maken, dat heb ik net gedaan. Dat vind ik leuk, je weet zo heel goed wat hen momenteel bezighoudt.’


Annemarie Salome - beeld NIEK STAM

Zij-instroom en deeltijdonderwijs bij Driestar hogeschool
Driestar hogeschool heeft de opleidingen lerarenopleidingen voor het basisonderwijs (pabo) en het voortgezet onderwijs (in zeven verschillende vakken). Ook zijn er diverse opleidingen te volgen in opvoedkundige richting, zoals de hbo-opleiding pedagogiek. De lerarenopleidingen zijn in voltijd/duaal en in deeltijd te volgen. Daarnaast kunnen werkenden met een eerder afgeronde hbo-opleiding een zij-instroomroute op maat volgen. Op 15 februari is er op driestar-hogeschool.nl een online open avond om kennis te maken met alle opleidingen.


‘We zien bij Driestar hogeschool dat er veel behoefte is aan flexibele routes’, zegt Gerrit Beunk, studieleider van het pedagogisch-didactisch deel van de Lerarenopleidingen Voortgezet Onderwijs bij Driestar hogeschool. ‘Dat kan op verschillende manieren: zij-instroom, deeltijd en versnelde deeltijd (dan zijn op basis van elders verkregen competenties vrijstellingen mogelijk). We hebben met elke student een studiekeuzecheck als intake, maar met zij-instromers hebben we een uitgebreid assessment dat leidt tot een op maat gemaakt programma, dat binnen twee jaar moet worden afgerond.’ Hij stelt dat er de laatste jaren meer vraag is naar opleidingen deeltijd en zij-instroom, onder andere vanwege de campagnes van het Ministerie van Onderwijs om de personeelstekorten in het onderwijs op te lossen. ‘Er is gekeken naar hoe mensen, zonder kwaliteitsverlies, toch sneller voor de klas kunnen worden gebracht. De pabo bestond eerst bijvoorbeeld niet als zij-instroom, nu heeft het ministerie dat mogelijk gemaakt. Nu kun je voor pabo en ook andere (vak)lerarenopleidingen in twee jaar tijd je 2egraadsbevoegdheid halen. Dat is ideaal voor bijvoorbeeld mensen die een universitaire studie hebben gedaan en nu in dat vak of een aangrenzend vak willen gaan lesgeven, maar ook voor mensen die vanuit het bedrijfsleven het onderwijs in willen. Vereiste is wel dat je een afgerond hbo-diploma bezit. De invullingen van de zij-instroom, deeltijd- en versnelde deeltijdtrajecten worden steeds beter landelijk gestroomlijnd. Dan weten we dat vanuit de kennisbases van het pedagogisch-didactische deel en van het vak-deel van alle Lerarenopleidingen dezelfde kwaliteit geleverd wordt die nodig is voor goede leraren in Nederland.’

https://www.driestar-hogeschool.nl/agenda-en-open-dagen/online-open-avond-alle-opleidingen

Partnercontent

meer ‘Partnercontent’

advertentie