Veel lijden en toch geloven

Er zijn veel gelovigen die de meest vreselijke dingen meemaken, maar juist daardoor dichter tot hun God getrokken worden. Anderen nemen om diezelfde reden afscheid van een persoonlijke God, zoals ds. Carel ter Linden. Baptistenpredikant Jan Schippers zoekt het gesprek in een brief.

Zeer geachte collega Carel ter Linden, Met groot verdriet heb ik kennisgenomen van uw nieuwe boek Wat doe ik hier in godsnaam? Daarin neemt u afstand van een persoonlijke God en u kunt in deze wereld en dit leven 'geen diepere zin en bedoeling' meer vinden. U vindt blijkbaar 'geen antwoord op het onbeschrijflijke lijden dat met het evolutieproces gegeven is'. U herkent de hand van God niet (meer) in deze realiteit. Dit raakt me diep. In 2000 jaar kerkgeschiedenis hebben velen door het lijden het geloof in een persoonlijke, bovennatuurlijke God opgezegd. Geloofsaanvechtingen zijn van all …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?