Stilgezet: Matteüs 1:19 - Laster

Toen Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten.

Als je je vrouw in het geheim verstoot, dan heb je kennelijk iets te verbergen. Zo zal de publieke opinie reageren. En als Maria dan zwanger blijkt, heeft iedereen zijn conclusie klaar: Jozef is al vóór het huwelijk met haar naar bed geweest en nu laat hij haar zitten met het kind, de schoft!

Wat zullen er een lasterpraatjes over hem rondgaan! Denk maar niet dat hij ooit nog een andere vrouw vindt. Toch heeft Jozef dit er voor over. Maria ís niet meer van hem, dat is duidelijk. En hij wil niet dat zij de laster over zich heen krijgt

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?