PKN niet voor De Ruiter

Het voornemen van de vroegere vrijgemaakt-gereformeerde predikant Ton de Ruiter om zich beroepbaar te stellen in de PKN, getuigt van weinig integriteit. Met toenemend onbehagen nam ik kennis van het interview met Ton de Ruiter (Nederlands Dagblad 3 december).

Allereerst wil ik mijn erkentelijkheid uitspreken dat hij de stap heeft gezet zijn predikantschap in de vrijgemaakt-gereformeerde kerken op te geven. Dat is een kwestie van integriteit en inzicht, want daar hoort hij niet (meer), en dan is het wel zo eerlijk als je daaruit de consequentie trekt. Over het door hem gesignaleerde gebrek aan toewijding in de vrijgemaakte kerken, past mij het oordeel niet. Misschien heeft hij daar een punt. De 'oplossing' die hij suggereert, stemt tot weinig voldoening. Zijn boek heb ik niet gelezen, en ik ben het niet van plan ook, maar uit het interview …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?