Zorgen over discussie levenseinde

Verzekeraar Menzis gaat de zorg vergoeden die de levenseindekliniek biedt aan mensen die euthanasie willen plegen. Ouderenbond PCOB vindt dit geen goed signaal. |beeld Novum Opinie
Verzekeraar Menzis gaat de zorg vergoeden die de levenseindekliniek biedt aan mensen die euthanasie willen plegen. Ouderenbond PCOB vindt dit geen goed signaal. |beeld Novum

In het regeerakkoord wordt gesproken over een voortzetting van de discussie over het vrijwillig levenseinde, waarbij ruimte wordt geschapen voor een mogelijke aanpassing van deze wet. Maar de uitkomst van de discussie lijkt helaas al vast te staan.

Zorgverzekeraar Menzis doet er nog een schepje bovenop, door de zorg te vergoeden die de levenseindekliniek biedt aan mensen die euthanasie willen plegen. Volgens de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) lopen voorstanders van verandering van de euthanasiewet vooruit op de uitkomst van het maatschappelijk debat hierover. Het regeerakkoord spreekt over een pleidooi voor een brede maatschappelijke discussie rond nieuwe medisch-ethische vragen. Het beginsel van zelfbeschikking is daarbij leidend, steeds in samenhang met menselijke waardigheid, goede zorg en beschermwaardigheid van he …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?