Zonder Oude Testament flets beeld van Christus

In Psalmen als groeiremmers (ND 26 april) maakt Sape Braaksma zijn wens kenbaar om nieuwtestamentische versies van de psalmen te laten verschijnen. Ik deel deze wens niet. Juist wij leven in een tijd die is te vergelijken met die van het Oude Testament.

Zomaar kan namelijk de indruk ontstaan dat het Oude Testament in zijn huidige vorm voor ons eigenlijk achterhaald is. Iets van die gedachte proef ik in Braaksmas artikel, maar zeker in het artikel van Simon Streuper (ND 3 mei). De laatste stelt onomwonden dat psalm 119 een gepasseerd station is voor een nieuwtestamentisch christen. Maar is dat wel zo? Naar mijn idee is het juist functioneel, ook voor vandaag, dat Christus naam in het eerste deel van de bijbel niet genoemd wordt. Het Oude Testament beschrijft niet alleen de geschiedenis die voorafging aan de komst van Christus. In die ge …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?