Zonder context geen recht

Recht doen vereist het leggen van verbindingen met andere disciplines om te beoordelen wat in een bepaalde context een zinvolle beslissing is. Invoering van minimumstraffen werkt in tegengestelde richting.  |Beeld anp / Koen Suyk Opinie
Recht doen vereist het leggen van verbindingen met andere disciplines om te beoordelen wat in een bepaalde context een zinvolle beslissing is. Invoering van minimumstraffen werkt in tegengestelde richting. |Beeld anp / Koen Suyk

Een proces is méér dan een juridisch steekspel. Het gaat om reële belangen van mensen en hun organisaties. Zo helpt een rechter die bij het opleggen van een straf rekening houdt met de omstandigheden, de recidive te verminderen.

Rechtsregels hebben betekenis in de context van een rechtsstelsel; de feitelijke omstandigheden moeten worden vastgesteld en gewaardeerd in hun maatschappelijke context. Rechters maken daarvoor gebruik van getuigen en deskundigen, dus van kennis die niet van juridische aard is. Ik noem bij wijze van voorbeeld de in 2009 gevoerde procedure over de uitdieping van de Westerschelde bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak. De schorsing van de vergunning, bij wijze van voorlopige voorziening, berustte op onduidelijkheid over de vereiste compensatie van natuurschade. Terwijl in Bel …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?