Zoek nieuwe omgang met Bijbel

Juist het gereformeerde christendom heeft altijd heel veel theologische redeneringen nodig gehad om haar overtuigingen met allerlei Bijbelteksten in overeenstemming te brengen. | beeld novum / Paul Rapp Opinie
Juist het gereformeerde christendom heeft altijd heel veel theologische redeneringen nodig gehad om haar overtuigingen met allerlei Bijbelteksten in overeenstemming te brengen. | beeld novum / Paul Rapp

Het rapport 'Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie' van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) legt vooral bloot dat gebroken wordt met het sola Scriptura, het 'alleen de Schrift'. De omgang met de Bijbel binnen het behoudende christendom is overigens even selectief. De uitdaging is een nieuwe omgang met de Bijbel te vinden.

Je kunt je moeiteloos de twee reacties op het recent verschenen rapport 'Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie' in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) voorstellen. Aan de ene kant vind je de mensen die positief staan ten opzichte van het toelaten van vrouwen tot alle ambten. Zij kunnen zichzelf op basis van dit rapport een goed gevoel geven, omdat er met behoud van een Bijbelgetrouw standpunt toch een substantiële beweging op dit punt mogelijk is. Aan de andere kant is er de behoudende vleugel van de vrijgemaakt-gereformeerde en andere kerken, die meent dat dit rapport met een …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?