Zeur niet, maar ga goed lesgeven

Scholieren krijgen binnenkort meer les. De politiek wil dat de kinderen veertig uur per jaar langer op school zijn. Maar het onderwijsveld is fel tegen de efficiencyslag. Helaas.

In het voortgezet onderwijs vallen veel lessen uit, want vanwege organisatorische redenen wordt onderwijsleertijd misgelopen. Elke leraar in Nederland weet dat, de schoolbesturen zijn er verantwoordelijk voor en de inspectie gedoogt openlijk. Toetsweken zijn een goed voorbeeld. In die weken zijn de scholen vroeg dicht en de leerlingen en leraren zijn vóór 12.00 uur thuis. Vier toetsweken per jaar levert dus al vlug een verlies op van zestig uur onderwijstijd. De scholen komen daarmee weg omdat de inspectie de toetsweken telt als reguliere lesweken, waarin wel alle onderwijstijd wordt ge …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?