Zesjescultuur niet door examennorm

Het aantal vermaledijde zesjes dat bij het schoolexamen wordt uitgedeeld, staat van tevoren al vast. Dat komt doordat de normering wordt aangepast als een examen onverwacht goed is gemaakt, aldus Ad Bergsma en Jacqueline Boerefijn in hun artikel Achtencultuur is ook niet alles (ND 30 mei). Maar volgens het College voor Examens klopt dat verhaal niet.

Uit internationale onderzoeken blijkt dat in Nederland de excellente leerling achterblijft. En dat is verbazend voor een land met een van de meest selectieve onderwijssystemen ter wereld. Mogelijke oorzaken gaan van heel breed (onze volksaard, school-, leerling- of docentcultuur) tot meer concrete zaken, zoals het ontbreken van beloningen (financieel of in doorstroommogelijkheden) bij hoge cijfers. Sommigen zien ook de normering van de centrale examens als schuldige. En dat is ten onrechte. Betere prestaties bij de centrale examens worden niet afgestraft door een strengere normering. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?