Zendingsgemeenten en kerkverband hebben elkaar nodig

Zendingsgemeenten die worden gesticht vanuit samenwerking tussen verschillende gereformeerde kerken, hebben kerkverbanden nodig. Maar het omgekeerde geldt ook. Het werkt verrijkend.

Nederland is van een christelijk land een zendingsland geworden. Op verschillende plaatsen wordt samen gewerkt aan het stichten van zendingsgemeenten door vrijgemaakt-gereformeerde, christelijke gereformeerde en Nederlands gereformeerde kerken. Op andere plaatsen worden daarvoor plannen gemaakt. Zendingsgemeenten hebben de steun van kerkverbanden hard nodig, maar het omgekeerde geldt ook. Deze gemeenten kunnen een belangrijke rol vervullen in het vernieuwen van tradities binnen een kerkverband. Daarin zijn ze niet problematisch, maar verrijkend. Als de kerkverbanden aan zendingsgemeente …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?