Yunus moet terug kunnen naar eigen cultuur

Jeugdzorg moet zorgen voor een onbedreigde ontwikkeling van de jeugdige, en rekening houden met terugkeer in zijn oorspronkelijke milieu. Is daarvoor gezorgd bij Yunus?

Minister Asscher heeft gelijk als hij vindt dat de Turkse overheid zich niet moet bemoeien met de Nederlandse Jeugdzorg. Nederland zelf zou zich kritisch over de kwestie van Yunus moeten uitlaten. Want het handelen van Jeugdzorg in deze zaak verdient optreden van onze eigen overheid. Bij het recht op jeugdzorg gaat het om zorg die het belang van een onbedreigde ontwikkeling van een jeugdige dient en aansluit bij de behoefte van de cliënt. De zorg moet op maat zijn en tijdig worden geboden, zoals de evaluatie van de Wet op de jeugdzorg van oktober 2009 het stelt. De maatschappelijke doel …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?