Wonderen doeltreffend in evangelisatie

Binnen de traditionele kerken is, vaak onder invloed van bewegingen als het Evangelisch Werkverband en New Wine, meer oog gekomen voor het bijzondere werk van de Geest in profetie, visioenen en dromen, genezing en bevrijding. Opinie
Binnen de traditionele kerken is, vaak onder invloed van bewegingen als het Evangelisch Werkverband en New Wine, meer oog gekomen voor het bijzondere werk van de Geest in profetie, visioenen en dromen, genezing en bevrijding. | beeld nd / Jaco Klamer
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Vreemde wonderdoeners en manipulerende christenen – ze moesten verboden worden. Maar het ontslaat christenen niet van de plicht voor mensen te bidden, hen te zalven en handen op te leggen.

Charismagische en charismanische goochelaars die kwetsbare voorbijgangers op straat wegsturen met valse hoop. Pijn en verdriet vanwege wonderdoeners die mensen misleiden. Wouter van der Toorn hakt er stevig in (ND 13 juli), waar het gaat om christenen die op straat genezing en bevrijding praktiseren op ongewone wijze. Gloriestoelen en healing stations zijn voor hem niet de kern van het evangelisatiewerk.

Vervolgens geeft Annemieke Bosman (ND 15 juli) kwetsbaar aan dat God niet per se altijd geneest. Ze neemt afstand van (onbewust) manipulerende christenen. Ze heeft geleerd te leven mét haar ziekte en vanuit verwondering.

Beiden hebben een punt en raken iets wat ik begrijp. Maar laten we met deze minder goede ervaringen de ruimte voor de wonderwerken en tekenen niet inperken. Op dit moment is er in christelijk Nederland een grotere openheid voor de ervaring van God. Ons verstandelijk, door de Verlichting gestempelde denken over God en de materiële werkelijkheid maakt plaats voor geloof in het onzichtbare en bovennatuurlijke. Dat lijkt mij een goede kant van het postmodernisme.

Binnen de traditionele kerken, vaak onder invloed van vernieuwingsbewegingen als het Evangelisch Werkverband en New Wine, krijgen we weer meer oog voor het bijzondere werk van de Geest in profetie, visioenen en dromen, genezing en bevrijding.

Ik ben in de Protestantse Kerk opgegroeid en ben daar nog. Toch bleef de heilige Geest voor mij lang zoiets als de onbekende God. Sterker nog: er werd mij vooral enige scepsis bijgebracht. De Geest voelde als die gekke oom van wie je hoopt dat hij niet op je verjaardag komt als je vrienden er zijn.

Door Gods genade leerde ik de Geest beter kennen met zijn werkingen, gaven en krachtige wonderen. Bidden om genezing en bevrijding is een opdracht – geen hobby van charismatische christenen. Het is integraal onderdeel van discipel-zijn van Jezus.

De pijnlijke tweedeling tussen traditioneel-kerkelijk en evangelisch-charismatisch zal in de komende tijd verdwijnen in een verdere groei naar eenheid. Die eenheid van de Geest is nodig om als kerk missionair te zijn en seculiere Nederlanders te bereiken met de eenvoudige, maar krachtige boodschap van het koninkrijk Gods.

Daarbij zijn wonderen en tekenen een doeltreffend middel. Het is zeer overtuigend als op straat, in het café of tijdens een Alphacursus voor je wordt gebeden en je rug geneest, je been wordt verlengd of de kanker verdwijnt. Ik maak die dingen mee door eenvoudige handoplegging en gebed.

oog voor tekenen

Ik denk dat veel christenen zich genoeg bekeren om vergeving te ontvangen, maar niet genoeg om oog te krijgen voor het koninkrijk met zijn tekenen. Daarom pleit ik voor een breder en diepgaander geloof dan alleen het accent op de persoonlijke toe-eigening van het heil.

Natuurlijk is het lastig om te balanceren waar het gaat om wonderen. Het vereist ervaring en openbaring om te zien wat redenen zijn waarom iemand niet geneest of een krachtige ommekeer ervaart.

Maar juist mijn hervormde wortels zorgen ervoor dat ik hier geen overspanning in ervaar. Ik besef dat God soeverein is en op vele manieren werkt. Hij vindt redenen in zichzelf om iets wel of niet of anders te doen. Al is het soms met pijn in het hart, ik zeg dan gewoon tegen hen die mij daarop bevragen: ‘Ik weet het niet.’ Dat is genoeg.

Vreemde wonderdoeners en manipulerende christenen – ze moesten verboden worden. Maar het ontslaat ons niet van de plicht voor mensen te bidden, hen te zalven en hun de handen op te leggen. Ook ontmoedigende ervaringen mogen je daarin niet weerhouden. Geloof is verankerd in het onzichtbare. Als je in geloof bidt, dan gebeuren de dingen die je vraagt, dat is althans de kracht van het geloof. Ik ga daarvan uit en heb een diep vertrouwen: wanneer God spreekt, dan is het er; als God gebiedt, dan staat het er.

geloof en nederigheid

Geloof in wonderen is werk van de heilige Geest, verbonden met ons ontzag voor God en een houding van nederigheid en luisteren naar de stem van de Geest. Zo zag ik mensen genezen van diverse kwalen. Ik zag mensen tot geloof komen in één ogenblik, terwijl ik altijd dacht dat je daar een missionair model van maanden, zo niet jaren voor nodig had. Deze tekenen horen bij een missionaire context en vinden vooral plaats op de plekken waar de fronten zijn. Die fronten liggen niet alleen in Azië of Afrika, maar zeker ook hier in Europa, waar de kerk opnieuw begint.

Misschien moeten we onze gloriestoel wel thuislaten, maar stel nu dat de glorie van God wél aanwezig is.

Misschien moeten we onze hang naar begrijpen wel afleggen als een afgod, die ons gegrepen heeft.

Laten we vooral geen afstand nemen van wat ons is gegeven met Jezus’ opdracht voor de discipelen: ‘Maak hun bekend: het hemelse koninkrijk is dichtbij. Maak zieken beter, wek doden op, maak melaatsen rein en drijf demonen uit. Voor niets hebben jullie dit gekregen, geef het dan ook weg voor niets.’ <

Links

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?