Windenergie is nuttig en nodig

Met een relatief kleine molen is in 12,5 jaar 21 miljoen kWh energie geleverd. |beeld Bert Berghuis Opinie
Met een relatief kleine molen is in 12,5 jaar 21 miljoen kWh energie geleverd. |beeld Bert Berghuis

Windenergie is nuttig en nodig. De bezwaren van Kees Polderman (ND 25 februari) moeten worden weerlegd.

Willen we verantwoord omgaan met onze economie en ons milieu, dan zullen we onze energievoorziening niet mogen laten afhangen van eindige en schadelijke fossiele bronnen. Te lang hebben we roofbouw gepleegd op de natuurlijke rijkdommen en de opbrengst verjubeld, nu tot onze schade. Nog afgezien van de klimaateffecten, zoals verwoestijning en het droogvallen van grote zoetwatermeren in Rusland, Iran en Afrika. subsidie Windenergie draagt substantieel bij. In 1994 raakte ik geïnteresseerd in windenergie en heb toen alles in het werk gesteld om een windmolen bij ons bedrijf te krijge …
Dit is 13% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?