Wilders of Dooyeweerd?

Maxime Verhagen wil dat het CDA zich tot tolk maakt van de zorgen van PVV-kiezers, om zo weer vertrouwen terug te winnen. Maar een eigen verhaal als de neocalvinistische wijsbegeerte lijkt toch een steviger basis voor vertrouwenwekkend leiderschap.

In twee recente lezingen, van Maxime Verhagen en Ab Klink, wordt het probleem dat het CDA met zichzelf heeft op onthullende wijze zichtbaar. Verhagen neemt de zorgen van PVV-kiezers als uitgangspunt voor het pleidooi om de idee uit te dragen dat Nederland een Leitkultur van joods-christelijke oorsprong heeft. Liever dan op het kiezersgemoed baseert Klink zich daarentegen op het neocalvinistisch gedachtegoed - waarin het streven naar rechtvaardigheid boven de idee van een Leitkultur gaat. Dat noopt volgens hem tot terughoudendheid in het accentueren van de eigen cultuur. In zijn rede voo …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?