Wil de echte Spreuken 31 vrouw nu opstaan?

Dr. Herman Paul zegt dat vrouwenbladen zelfontplooiing uitademen als het hoogst haalbare doel en dat voor de christelijke magazines eigenlijk niet veel anders geldt (ND 12 november). Volgens mij wordt het pas spannend als je op de vrouw af vraagt hoe die zelfontplooiing vorm en inhoud krijgt.

De bevindingen van dr. Paul konden in elk geval op mijn warme belangstelling rekenen. Ooit was ik hoofdredacteur van het christelijke vrouwenmagazine Eva en initiator van het vrouwenplatform Sestra en ik weet hoe groot de uitdaging is om inhoud te geven aan het het Bijbelse adagium Gij geheel anders. Dr. Paul stelt de vraag: verliest een christelijk mens- of wereldbeeld niet zijn kritische tegenover als het mensen aanmoedigt maatschappelijke trends te volgen? Dat roept dan direct bij mij de vraag op: over welk christelijk mens- of wereldbeeld heeft hij het dan? Er bestaat onder een g …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?