Wikken en wegen op 30 april

Het wordt stel ik mij voor bij de koninklijke inhuldiging op 30 april een wikken en wegen van formuleringen Het gaat erom woorden te vermijden die bij een bepaalde groepering van onze multiculturele bevolking misschien niet goed vallen.

Immers, van Willem-Alexander wordt verwacht dat hij een samenbindende factor zal zijn in een nogal gefragmentariseerde samenleving. Het lijkt wel alsof zich bij het naderen van de grote dag iets aftekent dat ons herinnert aan het zuilenstelsel van weleer. Het christelijke volksdeel vraagt zich af: zal er in de plechtigheden nog iets herkenbaar zijn van het historisch-religieuze gehalte dat van oudsher de verbintenis van het huis Oranje met de lage landen kenmerkte? Daarentegen zullen de woordvoerders van een seculiere meerderheid erop aandringen om uit het ceremonieel gebeuren te verwi …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?