Wie mag predikant heten?

Kan iemand predikant blijven, ook als hij geen werk meer doet in een gemeente, maar op een ander, breder niveau? Bepalend is of het ook ech t predikantswerk is. Pastoraat is dat niet automatisch. En preken is weer een ander verhaal.
Een predikant die om kerkrechtelijke redenen geen predikant meer kan zijn. Zo werd het met verdriet en onbegrip benoemd door Dick Mostert, net als Philip Troost verbonden aan Spectrum in Hattem (ND 3 mei). En een dergelijke benadering voedt de gedachte dat kerkrecht of kerkorde een vreemd ding is in de kerk: je kunt zomaar tussen de wielen komen op grond van regeltjes en zonder dat iemand dat inhoudelijk wil en/of begrijpt. Als dat zo zou zijn, wordt het de hoogste tijd om de regeltjes bij te stellen, dat wil of begrijpt iedereen. Maar ís het ook echt zo? Wanneer kan iemand predikant zi …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?