Wie bepaalt waar kind rijp voor is?

Het is een zeer aanvechtbare stelling dat kinderen die getraind worden voor vaardigheden waar ze niet rijp voor zijn, eerder achteruit dan vooruit gaan. Want wie bepaalt wanneer een kind ergens rijp voor is?

Er staan veel behartigenswaardige opmerkingen in het artikel van mevrouw Zwoferink (ND 2/4) onder de kop Nederland moet weer lereen omgaan met jonge kinderen, Maar bij de zin dat elk jong kind gebaat is bij een ontwikkelingsgerichte benadering ging ik rechtop zitten. Terecht, bleek even later. Want dan staat er: Jonge kinderen ontwikkelen sprongsgewijs. Kinderen die getraind worden in vaardigheden waar ze niet rijp voor zijn, raken eerder achterop dan dat ze vooruitgaan. 35 kinderen Dit is een zeer aanvechtbare stelling. Allereerst: wie bepaalt wanneer een kind ergens rijp voor is? A …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?