Wetenschapper hoort niet op plek waar geloof op zijspoor moet

De ophef rond het proefschrift dat dr. Stefan Paas - sinds kort docent aan de Theologische Universiteit van Kampen - in 1998 schreef, draait onder andere om het feit dat Paas zich aanpaste aan de regels van een seculiere universiteit. ,,Doe je er als gereformeerd theoloog goed aan het spel van de Schriftcritici op hun voorwaarden mee te spelen?''

Is Stefan Paas een oprecht christen die het gezag van de Bijbel volledig respecteert en die toen hij aantrad als docent van harte zijn handtekening onder de belijdenis plaatste? Voor mij zeker. Maar daarom worstel ik nog wel met zijn dissertatie. Wie een oprecht christen is, kan nog wel standpunten of werkwijzen voorstaan die kritische vragen oproepen. Gert Kwakkel, hoogleraar aan de Theologische Universiteit Kampen, zegt: Paas' critici hadden zich er rekenschap van moeten geven in welk kader hij zijn dissertatie schreef. Maar dat kader is iemand als prof. Douma echt wel duidelijk. Mijn …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?