Wetenschap leidt als vanzelf naar atheïsme

Opinie

Wetenschap blijkt het best te floreren in een open, seculiere samenleving, in die zin dat wetenschap en onderwijs vrij zijn van religie. Als universiteiten hun religieuze grondslag serieus nemen, leidt dit tot conflict met de wetenschappelijke methode.

'De colleges pastafarische theologie worden gedoceerd door docenten die zelf pastafariër zijn en gestudeerd hebben aan een pastafarische universiteit. De overige vakken worden gegeven door docenten die met affiniteit voor de pastafarische culturen en samenlevingen het perspectief van de insider als uitgangspunt nemen. Dit maakt de opleiding uniek in Nederland.' Wat is het verschil tussen deze passage en het origineel, dat op de website van de Vrije Universiteit (VU) staat en waar het de islam betreft? wortels De islam heeft meer aanhangers en is veel ouder dan het pastafarisme …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?