Werkloze de dupe van PvdA en VVD

De hervorming van het ontslagrecht en modernisering van de Werkloosheidswet (WW) dupeert werklozen. Er moeten namelijk wel banen zijn voor werklozen en dat perspectief is er nu niet.

Het valt ernstig te betwijfelen of de plannen van PvdA en VVD tot een snellere doorstroming op de arbeidsmarkt zullen leiden. Als de WW wordt bekort en het ontslag via de kantonrechter wordt afgeschaft, zullen werklozen niet per definitie sneller werk vinden. In de eerste plaats moet er wel voldoende werkgelegenheid zijn en in de tweede plaats moet er worden gewerkt aan de kansen van de (oudere) werknemers. Zeker voor hen heeft het grote gevolgen als de duur van de WW-uitkering twaalf maanden wordt gerelateerd aan het laatstverdiende loon en twaalf maanden aan het wettelijk minimumloon. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?