Wens islamitische partij legt probleem CU bloot

Moslims zijn net als veel christenen van na 1960: ze organiseren zich niet in een partij op levensbeschouwelijke grondslag. Op de foto: PvdA-Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch spreekt in de remonstrantse gemeente Vrijburg in Amsterdam. |ANP / Evert Elzinga Opinie
Moslims zijn net als veel christenen van na 1960: ze organiseren zich niet in een partij op levensbeschouwelijke grondslag. Op de foto: PvdA-Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch spreekt in de remonstrantse gemeente Vrijburg in Amsterdam. |ANP / Evert Elzinga

Met zijn wens dat de moslims zich politiek zelfstandig organiseren, herinnert CU-Eerste Kamerlid Roel Kuiper aan de historische wortels van de christelijke politiek in Nederland. Maar deze wens legt wel een probleem bloot: veel christenen willen zich niet meer apart organiseren.

Om goed te begrijpen wat het probleem is, zeg ik eerst iets over die politieke traditie. Christelijke politiek is een specifieke wijze van optreden van christenen in de politiek. Er zijn altijd christenen geweest die politiek bedreven. Maar pas sinds het politieke bedrijf in de negentiende eeuw expliciet werd ontkoppeld van het christendom, staan sommige christenen een christelijke politiek voor. Daarnaast bleven andere christenen politiek bedrijven zonder die specifieke insteek. Later die eeuw zetten de aanhangers van christelijke politiek een volgende stap. Om effectiever te kunnen op …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?