Welke christofobe samenleving?

De ontaarding van Nederland, zoals opgetekend in Overdwars (ND 26 augustus) is kras, op het demagogische af. Een niet-christen reaegeert en wil christenen een hart onder de riem steken.

Moeten christenen vandaag de dag werkelijk vrezen om hun getuigenis, moeten er in Nederland binnen afzienbare tijd schuilkerken ingericht worden en hagenpreken gehouden? En als er een volkomen geseculariseerde samenleving is, wat is er dan met de christenen gebeurd? Verbannen, ontkerstend? De dagelijkse praktijk schetst mij een ander beeld. Bovendien, een christen steekt de hand in eigen boezem en gaat, gesterkt door Woord en gemeente, voort op zijn weg door de schepping. En ja, de wereld worstelt met de boze, maar is niet verlaten, de Geest van de waarheid is met haar (Joh. 14, 16-18). …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?