We kunnen hier leren van Starters in derde wereld

Als westerling lopen we liever met een grote boog om sloppenwijken heen. Maar juist hier valt voor ons iets te leren om op een onorthodoxe, maar effectieve manier de doorstroming en de dynamiek in de woningmarkt te verbeteren. |beeld AP / Rafiq Maqbool Opinie
Als westerling lopen we liever met een grote boog om sloppenwijken heen. Maar juist hier valt voor ons iets te leren om op een onorthodoxe, maar effectieve manier de doorstroming en de dynamiek in de woningmarkt te verbeteren. |beeld AP / Rafiq Maqbool

Starters kunnen de woningmarkt vlot trekken, schrijft Jan Willem van Beek, directeur Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, in het ND van 25 augustus. En: wat de woningmarkt het hardst nodig heeft, is dynamiek en doorstroming.

Ik ben het daarmee eens maar hoe zet je dat in gang? En wie neemt het initiatief? De overheid? De banken? De woningzoekenden? U mist in dit rijtje de projectontwikkelaars? Ik laat hen bewust buiten beschouwing. Hun invloed is genoegzaam bekend. Hun marktdenken in grondaankopen, kantoren, maar ook in hun woningbouwprojecten, zijn renteverslindende kapitaalinvesteringen die kapitaalvernietiging heeft ingeluid. Ze zijn een schakel in de huisvesting die het eigen woningbezit voor starters bijna onmogelijk maken en in ieder geval heel erg bemoeilijken. Misschien kunnen we wat leren van start …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?