Wat te doen bij ernstige dwaling?

Wat moeten verontrusten doen die in hun kerken ernstige dwalingen opmerken? Een vraagdie emeritus-predikant M.J. Anrtzen bezighoudt.

De lezing van prof. Rob van Houwelingen over 'Bijbellezen is minder simpel dan u denkt' (Nederlands Dagblad 8 februari) heeft bij mij vragen opgeroepen. Wordt in de huidige manier van uitleggen wel voldoende rekening gehouden met het feit dat de Bijbel niet maar voor een bepaalde tijd of cultuur, maar voor alle eeuwen geschreven is? Het is mooi als men veel kennis heeft van de cultuur en leefwijze van de oudtestamentische volken en van de volkenwereld in de tijd van het Nieuwe Testament, maar een 'eenvoudige gelovige' die niet op de hoogte is van allerlei archeologische en cultuurhistorisc …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?