Wat christenen samen hebben

In de krant van afgelopen maandag lijkt Willem Bouwman tegengas te willen geven aan de harmonieuze woorden over en weer tussen leiders van de Protestantse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk (RKK). Maar ik zie geen voordelen van verdeeldheid.

Ten eerste noemt Bouwman een voordeel op van kerkelijke strijd. Deze zou de geest scherpen. Maar zijn daar scheuringen voor nodig? Hij haalt direct daarna zijn argument onderuit door te stellen dat de RKK intern ook veel strijd kent. Waarom zou deze interne strijd dan ineens niet de geest scherpen als de verdeeldheid binnen de RKK minstens zo groot is? Een volgend opvallend punt is dat een lichte en een zware protestant meer met elkaar gemeen hebben dan zij allebei met de rooms-katholiek hebben. Dit herken ik niet. Ik hecht bijvoorbeeld grote waarde aan de geloofsbelijdenis van Nicea, d …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?