Waarom duidelijker dan de Bijbel zelf?

In het artikel 'Maak doop bespreekbaar' schrijft Peter van der Heide over onwetendheid, angst en terughoudendheid bij mensen met wie hij discussieert over de doop. Toch ligt daar niet de enige oorzaak voor het vaak moeizame gesprek over kinder- of volwassendoop.

Het leidend deel van Van der Heide's kerkgemeenschap (de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt) en de vastgelegde leer in die kerken kennen allerminst onwetendheid, angst en terughoudendheid op het punt van de kinderdoop. 'Behoren gedoopt te zijn' - dat wordt Bijbels gefundeerd geacht in de oudtestamentische besnijdenis van jongetjes. Deze lijn staat een genuanceerde ontmoeting met andere orthodoxe en Bijbelgetrouwe gemeenschappen in de weg. Trouwens, toen ik een voorganger van een gemeenschap van Vrije Baptisten hoorde uitroepen: 'Wie zich als volwassene niet laat dopen, heeft geen deel aan …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?