Vrijgemaakten en de apartheid

Professor Jochem Douma brak vrijwel in zijn eentje de onverdeelde sympathie van de vrijgemaakten voor apartheid. |beeld Dick Vos Opinie
Professor Jochem Douma brak vrijwel in zijn eentje de onverdeelde sympathie van de vrijgemaakten voor apartheid. |beeld Dick Vos

Jan van Benthem doet het voorkomen alsof de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) ook hun steentje hebben bijgedragen aan de afschaffing van de apartheid. Maar die is er hoegenaamd niet.

Van Benthem schrijft dat in de hevige discussie over apartheid in de Nederduits Gereformeerde Kerk (NG- kerk) en de Gereformeerde Kerk (Dopperkerken) van begin jaren tachtig een rol speelde dat onder meer de vrijgemaakte kerken, met wie deze Afrikaanse kerken nauwe contacten onderhielden (...) steeds nadrukkelijker afstand namen van de apartheid. Maar dat is toch iets te veel van het goede. Vrijgemaakten stonden niet bekend om hun antiapartheidsstandpunt dat in de jaren zeventig in ons land door de politieke meerderheid werd aangehangen. Ten tijde van de apartheidsdiscussie in de Afrika …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?