Vraag aan Hendrikse blijft dezelfde

Wie het eerste boek van Hendrikse, Geloven in een God die niet bestaat gelezen heeft, zal niet verbaasd zijn over het tweede, God bestaat niet en Jezus is zijn Zoon. Het is, opnieuw, aan Hendrikse zelf om zich af te vragen of hij in de PKN het ambt nog kan uitoefenen.

Het laatste boek van Klaas Hendrikse is een theologische verhandeling waarin getracht wordt Jezus los te pellen uit de kerkelijke overlevering, die volgens Hendrikse al diep in de Bijbel zit. Het is een poging de echte Jezus te reconstrueren, met een sterke neiging zich af te zetten tegen de Bijbelse en kerkelijke overlevering. Dit is al vele malen eerder gepoogd. Veelvuldig zijn er vanuit kerk en theologie kritische opmerkingen gemaakt bij dergelijke pogingen. De Bijbelschrijvers en de traditie wordt verweten Jezus gemanipuleerd te hebben, maar dat verwijt valt als een boemerang op de sch …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?