Voorbestemd tot eeuwig onheil is dwaling

Het is niet juist, zoals ds. Jan Schippers schrijft in zijn reactie op de kritiek van ds. J.M.D. de Heer op evangelischen, dat God mensen bestemd tot eeuwig heil én onheil. Dat laatste zou betekenen dat er naast uitverkiezing ook sprake zou zijn van een van tevoren vastgestelde verwerping. Mensen die God ongehoorzaam zijn en goddeloos spreken en handelen bewerken zelf hun verderf.

In zijn reactie op de kritiek van ds. J.M.D. de Heer op de evangelischen zegt predikant Jan Schippers: ,,Paulus leert Timoteüs (tweede brief 2:20) dat er door God mensen voorbestemd zijn voor eeuwige heil en onheil'' ( Nederlands Dagblad 11 november). Op deze zinsnede na las ik de reactie van Parousiapredikant Schippers met instemming. Kennelijk is de studie van ds. De Heer meer bepaald door zijn gereformeerde-gemeentebril dan door de Schrift. Deze houdt de mens ten volle verantwoordelijk voor de keus zich wel of niet te bekeren, en leert anderzijds met dezelfde duidelijkheid dat dit vo …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?