Voor heiligheid van liturgie is te weinig aandacht

beeld Nederlands Dagblad Opinie
beeld Nederlands Dagblad
Wanneer in de dialoog, want dat is een klassieke kerkdienst, de aanspraak gemist wordt, moeten we niet gaan proberen het voor onszelf aansprekender te maken, maar er allereerst naar streven dat de stem van God ons duidelijker zal aanspreken. Grijp niet te makkelijk naar liturgische vernieuwingen.
Recent stelden W.J. van Tilburg (ND 28 juli) en M. Leerling (ND 31 juli) de vormgeving van de reformatorische kerkdienst aan de orde. Van Tilburg schrijft: Mijn persoonlijke, diepste moeite zit in het feit dat er zo weinig gebeurt in de dienst. (...) Er is weinig sprake van interactie met de gemeenteleden en weinig participatie van gemeenteleden. In reactie daarop beaamt Leerling dat de dienst veelal een one-man-show (zijn woordkeus) is: De voorganger doet alles. (...) Maar hoe breng je daar verandering in aan? Lang niet elke vernieuwing is een verbetering, zo heeft de praktijk geleerd. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?