Voedselhulp EU niet naar rijke landen

De Europese Commissie wil meer geld uittrekken voor voedselhulp binnen de Europese Unie. Maar vooral rijke landen profiteren hiervan. Het CDA zegt graag de armen te willen helpen, maar niet op deze manier.

Voedselhulp stamt uit de tijd dat Europa melkplassen en boterbergen had. Het was toen niet meer dan logisch om daar iets zinnigs mee te doen. Vanuit die gedachte werd in de strenge winter van 1986/1987 een 'regeling voor voedselhulp aan minderbedeelden' in het leven geroepen. Lidstaten konden aanspraak maken op een deel van de voedselvoorraden die door de Europese Commissie waren opgekocht om overschotten uit de markt halen. Vanaf het midden van de jaren negentig was dat haast niet meer nodig. Toch bleef de Europese Commissie geld beschikbaar stellen waarmee de lidstaten voedsel konden kop …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?