Vliegtuigen horen ook bij schepping

Opinie

Embert Messelink van de christelijke natuurbeweging A Rocha bepleit meer hart voor de schepping bij predikanten (ND 9 juni). Dat zal dan over meer moeten gaan dan alles wat groeit en bloeit. Anders krijgen we een nogal eenzijdig beeld van de schepping. Autos horen er ook bij.

Messelink schrijft: Predikanten kunnen ons voorgaan in gezonde theologie over Gods liefde en verzoening voor heel de kosmos, over de hoop die er is voor heel de schepping. Ik ben het voor het grootste deel met het artikel van Messelink eens: de weg van verwondering en zorgzaamheid brengt ons dichter bij echte duurzaamheid dan een stel wettische regels. Mijn kritiek op het artikel is echter, kort gezegd, dat er een isgelijkteken lijkt te worden geplaatst tussen natuur en schepping. Het gaat in het artikel over de natuur in de zin van flora en fauna. Maar de schepping is meer dan natuur i …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?